LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Uzsākts pētījums par mikorizas sēņu nozīmi hibrīdapses un bērza starpaugu noturībā pret kaitēkļiem

2023. gada janvārī LVMI Silava sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru uzsāk īstenot pētījumu "Mikorizas sēņu nozīme hibrīdapses un bērza starp-augu signālu apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem" Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) ietvaros (lzp-2022/1-0283).

Pētījuma mērķis ir noskaidrot mikorizas sēņu lomu iekšsugas augu komunikācijā.

Koku saknes simbiotiskas attiecības ar mikorizas sēnēm primāri veido ūdens un barības vielu uzsūkšanas veicināšanai, tomēr vairāku atsevišķu koku sakņu mikorizu sistēmas var veidot savienojumus, kas nav izšķiroši tikai barības vielu uzņemšanai. Šie savienojumi darbojas kā informatīvs tīkls, kurš nodrošina starpaugu signālu pārnesi. Šādai signālu pārnesei var būt nozīmīga loma audzes noturības saglabāšanā pret kaitēkļiem un to masveida savairošanās novēršanā, ļaujot vēl neinvadētajiem augiem laicīgi sintezēt aizsargvielas un nozīmīgi mazināt uzņēmību pret traucējumu.

Publicēta 2023.01.23. 9:43:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.