LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Pētījuma "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanai lauksaimniecībā" aktualitātes

Lai sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumu ieviešanā un nacionālo augsnes datu uzlabošanā klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai lauksaimniecībā, kopš 2021. gada 1. februāra LVMI Silava tiek īstenots pētījums "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanai lauksaimniecībā (E2SOILAGRI)".

E2SOILAGRI pētījumā LVMI Silava zinātnieki strādā pie augsnes oglekļa monitoringa un augsnes tipa noteikšanas lauksaimniecības zemēs. Lai  izstrādātu nacionālus SEG emisiju faktorus, trīs izmēģinājumu objektos daudzgadīgā zālājā ar organisku augsni tiek veikti regulāri SEG emisiju (CO2, CH4, N2O) un vides parametru mērījumi. Uz iegūto mērījumu pamata tiks izstrādāti gradēti (ar sagatavotiem korekcijas koeficientiem atkarībā no kūdras slāņa biezuma) SEG emisiju faktori daudzgadīgajiem zālājiem meliorētā kūdras augsnē ar oglekļa saturu 12–30%. Kombinējot iegūtos faktorus ar precīziem darbību datiem par organiskās vielas daudzumu augsnē, būs iespējams detalizēti aprēķināt emisijas no augsnes ar dažādu kūdras slāņa biezumu.

2022. gadā apsekoti vairāk kā 70 augsnes oglekļa monitoringa parauglaukumi (1. attēls).


1. attēls. 2022. gadā apsekotie augsnes oglekļa monitoringa objekti.

2022. gada oktobra beigās LVMI Silava zinātnieki tikās ar Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta kolēģiem, lai pārrunātu pētījuma E2SOILAGRI izpildes gaitu.


2. attēls. Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūta (NIBIO) vizīte E2SOILAGRI izpētes objektā.

Šogad plānots turpināt SEG emisiju un vides parametru datu ieguvi trīs izmēģinājuma objektos Ogresgala, Zebrenes un Rucavas pagastos (3., 4. attēls).


3., 4. attēls. SEG emisiju un vides datu mērījumu vietas Zebrenes un Rucavas pagastos.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" pētījuma "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” izpildē sadarbojas ar Zemkopības ministriju, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu, Valsts augu aizsardzības dienestu un Latvijas Universitāti.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Plašāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2023.01.23. 9:49:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.