LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notikušas LVMI Silava direktora vēlēšanas

Saskaņā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” Zinātniskās padomes 10.02.2011. lēmumu par LVMI Silava direktoru līdz 2016.gada 27.februārim ievēlēts mežzinātņu doktors Jurģis Jansons.

Jurģis Jansons dzimis 1973.gada 8.aprīlī Rīgā, mācījies Rīgas 64. vidusskolā. 1995.gadā absolvējis LLU Meža fakultāti mežsaimniecības inženiera specialitātē, 1997.gadā ieguvis mežzinātņu maģistra grādu par darbu „Zemsedzes floristiskais sastāvs un daudzveidība Vesetnieku meža ekoloģiskajā stacionārā pēc pārmitro mežu hidrotehniskās meliorācijas”. 2010.gadā ieguvis mežzinātņu doktora grādu mežkopības un meža ekoloģijas apakšnozarē par promocijas darbu „Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās un koksnes resursi”.

Darba gaitas uzsācis 1995.gadā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava” asistenta amatā sadarbībā ar vadošo pētnieku Pēteri Zālīti. 1998.gadā sekmīgi uzaicināts piedalīties konkursā uz Valsts meža dienesta meža atjaunošanas un kopšanas sektora vadītāja amatu. No 1999. līdz 2004.gadam strādājis akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Mežs” centrālajā administrācijā. Kopš 2004.gada ir Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas projekta vadītājs, kopš 2006.gada – LVMI Silava pētnieks, vadošais pētnieks. 2007.gada februārī uz četriem gadiem ievēlēts par LVMI Silava direktoru.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, zinātniskā institūta direktors īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu. Direktora kompetencē ietilpst zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionalitātes nodrošināšana, zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana, kā arī zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana. Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu. LVMI Silava direktora pienākumus un atbildību papildus nosaka LVMI Silava zinātniskās padomes apstiprināts direktora amata apraksts.

Jurģis Jansons ir Latvijas Meža konsultatīvās padomes loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts un mednieku kluba „Studenti” valdes loceklis.

Publicēta 2011.02.14. 12:13:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.