LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

In memoriam - Mārtiņš Bičevskis

MĀRTIŅŠ BIČEVSKIS
(07.01.1940 - 07.04.2011)

Mūžībā aizgājis viens no pazīstamākajiem un zinošākajiem mūsdienu meža entomoloģijas speciālistiem – LVMI „Silava” pētnieks Mārtiņš Bičevskis – cilvēks, kurš prata savas izpētes jomas problēmas un jautājumus skatīt kopsakarībās un sasaistē ar citu mežzinātnes virzienu aktualitātēm, nereti izvirzīdams vairākas nopietnas un teorētiski pamatotas hipotēzes, kas ar laiku, iespējams, gūs apstiprinājuma viņa līdzgaitnieku un darba turpinātāju izstrādājamos projektos.

M.Bičevskis beidzis LLA Mežsaimniecības fakultāti, aizstāvot diplomdarbu par priežu lielā smecernieka attīstību Latvijā. LVMI strādājis no 1967.gada: bijis zinātniskais līdzstrādnieks un laboratorijas vadītājs, bet kopš Neatkarības atjaunošanas – pētnieks. Plašs ir viņa izpētes objektu uzskaitījums – skuju koku tīklērces, meža kaitēkļi ciršanas atliekās, mizgraužu feromoni un to pielietošanas tehnoloģijas, egļu 8-zobu mizgrauzis, priežu rūsganā zāģlapsene, pastāvīga meža kaitēkļu uzraudzība u.c.

Pētnieciskā darba rezultātā iegūtās atziņas un izstrādātās rekomendācijas izklāstītas publikācijās. M.Bičevskis ir autors brošūrai par egļu 8-zobu mizgrauzi un vairākiem populārzinātniskiem rakstiem, kā arī līdzautors grāmatai „Meža entomoloģija”. Vadījis daudzus seminārus par meža aizsardzības jautājumiem gan nozares speciālistiem, gan LLU studentiem, gan meža īpašniekiem, bijis arī pieprasīts konsultants un meža kaitēkļu problēmu risinātājs visos Latvijas novados.

Mārtiņš, neskatoties uz progresējošo slimību, spēkus netaupīdams, joprojām pildīja savu zinātnieka misiju – turpināja vēl nepabeigtos pētījumus.. un tāds – enerģisks, darbīgs, labestīgs, dzīves un zinātnes filozofs – viņš vienmēr paliks kolēģu gaišā piemiņā.

Mārtiņa Bičevska izvadīšana notiks š.g. 13.aprīlī plkst. 13.00 no Rīgas 1. meža kapiem, 1. meža kapličas.

LVMI „Silava”


Publicēta 2011.04.07. 20:18:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.