LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Žurnāls "Baltic Forestry" 2010

Jaunākie zinātnisko rakstu krājuma "Baltic Forestry" (Baltijas mežsaimniecība) izdevumi - Vol.16, no.1 un Vol.16, no.2 - iznākuši 2010.gadā un 2011.gada sākumā. Žurnālu jau 15 gadus izdod Baltijas valstu meža pētniecības un ar pētniecību saistītās institūcijas, pašlaik kopskaitā 6: Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātniskā centra Mežsaimniecības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Lietuvas Zinātņu akadēmija.

"Baltic Forestry" ir starptautiska redkolēģija, trīs no redkolēģijas biedriem ir LVMI Silava zinātnieki - Dr. Māris Daugavietis, Dr. Zane Lībiete-Zālīte un Dr. Agnis Šmits (arī viens no trīs žurnāla galvenā redaktora vietniekiem).

Rakstu krājums ir indeksēts visās lielākajās zinātnisko izdevumu datubāzēs (ISI Journal Citation Reports, CAB Abstracts, SCOPUS u.c.), kā arī tam ir piešķirts Science Citation Index Expanded.


Žurnāla mājas lapa ar informāciju rakstu autoriem un interesentiem šeit.

Žurnālu bezmaksas var saņemt LVMI "Silava" bibliotēkā.

Publicēta 2011.04.04. 13:49:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.