LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Baltijas meža darbinieku konference

Baltijas meža darbinieku konference ”Meža biotopu atjaunošana bijušajos militārajos objektos” Druskeninkos (Druskininkai) 04.-05.09.2008.

Šā gada 04. - 05. septembrī Lietuvas pilsētā Druskeninkos (Druskininkai) notika Baltijas meža darbinieku konference, kurā piedalījās 60 dalībnieki no 3 Baltijas valstīm (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas). LVMI “Silava” pārstāvēja asistents Andis Bārdulis un laborante Arta Komorovska. Konferences darba kārtībā bija 7 prezentācijas, un tās darba kārtību organizējot trīs blokos:
• bijušie militārie objekti Latvijas teritorijā;
• bijušie militārie objekti Lietuvas teritorijā;
• bijušie militārie objekti Igaunijas teritorijā.

Konferencē tika sniegta Latvijas valsts mežzinātnes institūta ‘’Silava’’ prezentācija “Restoration of groundwater conditions in abandened military objects” (A.Bārdulis, A.Komorovska). Prezentācijā tika iekļauta informācija par projekta “Meža biotopu atjaunošana bijušajos militāras nozīmes objektos” ietvaros veiktajiem pētījumiem bijušajos militārajos objektos: Nīkrāces raķešu bāze, Embūtes raķešu bāze, Vaiņodes militārais lidlauks.

Lektori no Lietuvas un Igaunijas prezentēja datus par bijušajiem militārajiem objektiem valsts teritorijā, to apsaimniekošanu un galveno apsaimniekošanas problemātiku.

Galvenās atziņas

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ir ievērojams skaits bijušo militāro objektu, kuri netiek apsaimniekoti.
Būtisks bijušo militāro objektu daudzums atrodas privāto mežu apsaimniekošanas sektorā. Tikai daļu no objektiem valstis ir pārņēmušas savā apsaimniekošanā.
Visās Baltijas valstīs objekti ir radījuši gan punktveida, gan difūzu piesārņojumu uz apkārtējo vidi.
Cilvēkiem trūkst vides izglītība par šādiem militārajiem objektiem.
Lietuvā veiktajos pētījumos, objektu teritorijā augsnē lielā koncentrācijā konstatēti metāli.
Rodas problēmas ar militāro objektu atkritumu utilizāciju.
Kā viens no militāro objektu apsaimniekošanas paņēmieniem ir tūrisms.

Konferences laikā tika apmeklēta ekskursija Dzūkijas nacionālajā parkā (Lietuvā, Druskeninkos), kura teritorija ir bijušais militārais objekts. Ekskursija bija veltīta, lai parādītu vienu no iespējām, kā apsaimniekot bijušos militāros objektus, respektīvi, attīstīt tūrismu un demonstrēt esošo situāciju.

Publicēta 2008.09.12. 8:57:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.