LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Meža izejvielu pārstrādes pētniecības virziena ERAF projekta aktualitātes

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/168 "Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes" realizētās aktivitātes:

  • Saskaņā ar darba programmu iegūti ekstraktu eksperimentālie paraugi laboratorijas apstākļos no priedes un egles zaleņa un mizas, kā šķīdinātājus lietojot karstu ūdeni, etanolu un sārma ūdens šķīdumu, lai pārbaudītu dažādas stiprības sārmu, kas izgatavoti uz NaHCO3, Na2CO3 un NaOH bāzes, ekstrakcijas spējas. Visos ekstraktos noteiktas potenciālo aktīvo vielu – fenolsavienojumu saturs.
  • Ekstrakti nodoti LU Bioloģijas institūtam un LVMI Silava Meža mikoloģijas laboratorijai fungicīdās aktivitātes novērtēšanai uz pelēko puvi (Botrytis) un skujbires (Laphodermium) laboratorijas apstākļos. Pamatojoties uz laboratorijas izmēģinājumiem tika atlasīti 4 perspektīvākie skuju un biomasas ekstrakti lauku izmēģinājumiem (1.1.2 aktivitāte).
  • Uz perspektīvāko ekstraktu bāzes izveidoti un izgatavoti preparatīvo formu eksperimentālie paraugi laiku izmēģinājumiem Pūres DPC ierīkotajās izmēģinājumu platībās (aktivitātes 1.2.1 un 1.2.2).

Publicēta 2011.05.09. 10:30:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.