LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība starptautiskā konferencē par augu biotehnoloģijām Baltijas jūras reģionā

2011. gada 31. martā un 1. aprīlī LVMI Silava Ģenētisko resursu centra darbinieki – vadošie pētnieki D. E. Ruņģis un I. Veinberga, pētnieki V. Šķipars un A. Gailīte, zinātniskie asistenti B. Krivmane, I. Gaile, V. Beļeviča, K. Kānberga-Siliņa un A. Korica, un laborants L. Ļubinskis – piedalījās Lietuvas Lauksaimniecības un meža pētniecības institūta rīkotajā konferencē „Advances in plant biotechnology in Baltic Sea Region”. Dalība konferencē tika apmaksāta no ERAF 2.1.1.2 aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" LVMI Silava realizētā projekta "Atbalsts LVMI Silava starptautiskajai sadarbībai, atpazīstamībai un konkurētspējai" kongresu un konferenču apmeklējumiem paredzētā budžeta. Tika prezentēti sekojoši referāti:

  • D. E. Ruņģis. Plenārreferāts "The Genomic Toolbox For Forestry And Agricultural Research".
  • V. Šķipars, M. Kjos, B. Krivmane, N. Nagy, I. Gaile, D. E. Ruņģis, C. G. Fossdal. Posteris "Expression Analysis Of Thaumatin – Like Protein Gene And Pinosylvin Synthase Gene In Scots Pine".
  • A. Gailīte, D. Kļava. Posteris "In Vitro Seed Germination Capacity Of Saussurea Species".
  • B. Krivmane, D. E. Ruņģis, N. Rostoks. Posteris "The Role Of miRNA In Response To H.Annosum Infection In Scots Pine".
  • K. Kānberga-Siliņa, D.E. Ruņģis. Posteris "Copy Number Variation In Genes That Are Potentially Involved In Determination Of Wood Properties In Scots Pine (P. sylvestris L.)".
  • A. Korica, V. Beļeviča, V. Šķipars, D. E. Ruņģis. Posteris "PCR Mediated Detection And Identification Of Forest Tree Pathogens".

Prezentācijas ir publicētas Lietuvas Lauksaimniecības un meža pētniecības institūta izdotajā konferences materiālu grāmatā „Advances In Plant Biotechnology In Baltic Sea Region”.

Konferencē piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, un Austrijas pētniecības institūtu darbinieki.

Baltkrievijas Zinātņu Akadēmijas Meža institūta pārstāvis ziņoja par meža atjaunošanai paredzētā materiāla iegūšanu augu audu kultūrās. Interesants bija arī Austrijas zinātnieka Berthold Heinze ziņojums "Molecular Markers In Forest Biotechnology – Genes In Time And Space", kurā tika aplūkota molekulāro marķieru izmantošana meža populāciju pētījumos.

Publicēta 2011.04.20. 14:31:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.