LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

COST akcijas FP0903 konference "Ozons, klimata izmaiņas un meži"

No 2011. gada 14. līdz 17. jūnijam Prāgā, Čehijā norisinājās COST akcijas FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment konference „Ozone, climate change and forests” un akcijas FP0903 menedžmenta komitejas un darba grupu sanāksme. LVMI Silava pasākumā pārstāvēja LVMI Silava pētniece, menedžmenta komitejas un 1.darba grupas dalībniece Zane Lībiete-Zālīte.

Trijās konferences dienās vairāk nekā 40 prezentācijās un divās plakātu sesijās tika piedāvāts vispusīgs ieskats problemātikā, kas attiecināma uz ozona (O3) kā atmosfēras piesārņotāja potenciāli kaitīgo ietekmi uz meža un nemeža ekosistēmām, lauksaimniecību un cilvēku veselību. Konferences darbs bija sadalīts 5 sesijās: ozona dinamika un ietekme, pieļaujamie ozona koncentrācijas līmeņi meža ekosistēmās, ozona ietekmes mijiedarbība ar klimata pārmaiņām, ozona ietekme uz meža ekosistēmu pazemes daļu, ieskats graudkopībā (prezentācijas no ICP Vegetation pārstāvjiem).

COST akcijas FP0903 menedžmenta komitejas un darba grupu tikšanās laikā akcijas vadītāja Elena Paoleti informēja par pārrunāto ikgadējā progresa konferencē, kas norisinājās no 28.02. līdz 02.03.2011 Stambulā, kā arī bija diskusijas par citiem ar akcijas darbu saistītiem jautājumiem: tika sniegta informācija par jau uzrakstītajām un plānotajām publikācijām, jauno zinātnieku iesaistes pasākumiem (īstermiņa zinātniskās misijas – Short Term Scientific Missions un granti jaunajiem zinātniekiem – Early Stage Researchers), studentu apmācību (vasaras skolas), darba grupu aktivitātēm un plānotajām konferencēm. COST akcijas ir laba iespēja pieredzes apmaiņai ne vien tajās tieši iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī jaunajiem zinātniekiem un citiem interesentiem, kas izmanto iespēju piedalīties piedāvātajos apmācību pasākumos un konferencēs. Vairāk informācijas par COST akciju FP0903 mājas lapā http://cost-fp0903.ipp.cnr.it/.

Publicēta 2011.06.27. 18:16:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.