LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Maģistra grādus dažādās zinātnes nozarēs šovasar ieguvuši 14 silavieši

14 LVMI Silava darbinieki šovasar veiksmīgi aizstāvējuši maģistra darbus un ieguvuši maģistra grādus dažādās zinātņu nozarēs:

 1. LVMI Silava Meža selekcijas pētniecības virziena zinātniskais asistents Endijs Bāders - vides zinātņu maģistrs.
  Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē aizstāvējis maģistra darbu "Akumulētā oglekļa daudzums dažādas izmantošanas kūdrājos". Darba vadītājs - Prof., Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, zinātniskais konsultants - LVMI Silava pētnieks, Mg. biol.
  Andis Lazdiņš.
   
 2. Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētniecības virziena pētniece Arta Bārdule – ķīmijas zinātņu maģistre.
  LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu „Augšņu un skuju ķīmiskā sastāva izvērtējums 2010. gadā bojātajās egļu (Picea abies (L.) H. Karst.) audzēs” (zinātniskais vadītājs - Prof., Dr. chem. Arturs Vīksna).
   
 3. Augu fizioloģijas laboratorijas zinātniskā asistente Dana Grīnberga – ķīmijas zinātņu maģistre.
  LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu „Metālisko elementu noteikšanas iespējas apsēs” (zinātniskais vadītājs - Prof., Dr. chem. Arturs Vīksna).
   
 4. Ģenētisko resursu centra zinātniskā asistente Krista Kānberga-Siliņa – bioloģijas zinātņu maģistre.
  LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu „Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) koksnes kvalitāti ietekmējošo gēnu raksturojums”. Darba vadītājs: LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.
  Dainis Edgars Runģis, konsultanti – LVMI Silava pētnieki Dr. silv. Āris Jansons un Mg. biol. Angelika Voronova-Petrova.
   
 5. Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas pētniecības virziena zinātniskā asistente Kristīne Kenigsvalde – bioloģijas zinātņu maģistre.
  LU Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu „Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. augšanas ātrums un antagonisms pret Heterobasidion spp. parastās egles un priedes koksnē”. Darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.
  Tālis Gaitnieks.
   
 6. Ģenētisko resursu centra zinātniskā asistente Anna Korica – bioloģijas zinātņu maģistre.
  LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu „Ribosomālās DNS sekvenēšanas metode bērzu Betula koksnes iekrāsojumu izraisošo mikroorganismu izpētei”. Darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.
  Dainis Edgars Runģis.
   
 7. Meža selekcijas virziena zinātniskais asistnets Oskars Krišāns – ģeogrāfijas zinātņu maģistrs. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē aizstāvējis maģistra darbu "Lineārās erozijas tīkla attīstība un morfoloģija Nurmižu gravu rezervātā" (vadītājs – Dr. geol. J. Soms).
   
   
 8. Ģenētisko resursu centra zinātniskais asistents Linards Ļubinskis – bioloģijas zinātņu maģistrs.
  LU Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedrā aizstāvējis maģistra darbu „Agronomiski nozīmīgu Latvijas linu (Linum usitatissimum L.) šķirņu un līniju ģenētiskā analīze, izmantojot SSR marķierus un kandidātgēnus”. Darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.
  Dainis Edgars Runģis.
   
 9. Meža resursu un meža statistiskās inventarizācijas virziena zinātniskais asistents Ģirts Razma – uzņēmējdarbības vadības maģistrs.
  Biznesa augstskolas "Turība" Uzņēmējdarbības vadības fakultātē aizstāvējis maģistra darbu "Enerģētiskās šķeldas ražošanas un izmantošanas iespējas Latvijā". Darba vadītāja – Mg. Anna Medne. 

   
 10. Meža entomoloģijas pētniecības virziena zinātniskais asistents Ingars Siliņš – bioloģijas zinātņu maģistrs.
  LU Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā aizstāvējis maģistra darbu „Dabisko ienaidnieku ietekmes novērtējums uz ozolu mūķenes Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) mirstību masu savairošanās reģionā”. Darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.
  Agnis Šmits
   
 11. Meža izejvielu pārstrādes laboratorijas laborants Kaspars Spalvis – inženierzinātņu maģistrs.
  Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā aizstāvējis maģistra darbu „Priedes ēterisko eļļu ieguves procesa parametru izpēte”. Zinātniskie vadītāji - Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš un LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
  Māris Daugavietis.
   
 12. Meža izejvielu pārstrādes virziena mežkopības tehniķe Barbara Stivriņa – bioloģijas zinātņu maģistre.
  LU Bioloģijas fakultātē aizstāvējusi maģistra darbu "Heterobasidion annosum augļķermeņu sastopamība uz trupējušas egles (Picea abies) koksnes". Darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv. Tālis Gaitnieks.
   
 13. Meža resursu un meža statistiskās inventarizācijas virziena zinātniskais asistents Jānis Vuguls - vides zinātņu maģistrs.
  LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē aizstāvējis maģistra darbu "Mežaudzes struktūras izmaiņas nosusinātos mežos". Zinātniskais vadītājs - Prof., Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus, konsultanti - LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. habil. silv. Pēteris Zālītis un pētnieks, Dr. silv. Aigars Indriksons.
   
 14. Meža resursu un meža statistiskās inventarizācijas virziena pētnieks  Juris Zariņš - bioloģijas zinātņu maģistrs.
  LU Bioloģijas fakultātē aizstāvējis maģistra darbu "Ūdensteču un ūdenstilpņu aizsargjoslu noteikšanas, izveidošanas un apsaimniekošanas ekoloģiskais izvērtējums" (darba vadītājs - Prof., Dr. biol. G. Brumelis).

Sveicam kolēģus!

Publicēta 2011.07.18. 15:26:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.