LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunākajā "Mežzinātnes" izdevumā

Izdots rakstu krājuma "Mežzinātne" jaunākais krājums Nr. 23(56)2011. Šajā izdevumā publicēti 6 raksti par aktuālām mežzinātnes pētījumu tēmām:

1. Liepiņš K. (LVMI Silava). Kārpainā bērza (Betula pendula Roth) jaunaudžu augšanas gaita stādījumos lauksaimniecības augsnēs Latvijā.

2. Jansons Ā., Krišāns O. (LVMI Silava),  Jansons J. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) augstuma pieauguma veidošanās sezonālā dinamika.

3. Kenigsvalde K., Donis J. (LVMI Silava), Korhonen K. (Somijas Mežzinātnes institūts Metla), Gaitnieks T. (LVMI Silava). Phlebiopsis gigantea skujkoku celmu bioloģiskajā aizsardzībā pret Heterobasidion annosum sl. izraisīto sakņu trupi - literatūras apskats.

4. Kawata Y. (Obihiro Lauksaimniecības un veterinārās medicīnas universitāte, Japāna), Baumanis J., Ozoliņš J. (LVMI Silava). Eirāzijas bebrs (Castor fiber L.) Latvijā un tā apsaimniekošanas ekonomiskais pamatojums.

5. Liepa I. (LLU Meža fakultāte). Audžu krājas tekošā pieauguma noteikšanas četru urbšanas metožu precizitātes salīdzinājums.

6. Bārdulis A., Daugaviete M., Lazdiņš A., Bārdule A. (LVMI Silava), Liepa I. (LU Meža fakultāte). Biomasas struktūra un oglekļa uzkrāšanās virszemes un sakņu biomasā Alnus incana (L.) Moench. jaunaudzēs lauksaimniecības zemēs.

Šis un iepriekšējie "Mežzinātnes" izdevumi bez maksas pieejami LVMI Silava bibliotēkā. Raksti lasāmi un lejupielādējami šeit.

Nākamais zinātnisko rakstu krājuma izdevums iznāks 2011. gada decembrī. Raksti, publicēšanai nākamajā izdevumā iesniedzami "Mežzinātnes" redakcijā līdz 2011. gada 20. septembrim.
Redakcijas adrese: Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tālr.: 67976703, 67976706; fakss: 67901359, e-pasts:

Ar informāciju un prasībām rakstu autoriem variet iepazīties šeit.

Publicēta 2011.08.02. 11:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.