LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Sadarbības memorands ar LVM meža zinātnes attīstības veicināšanai

AS „Latvijas valsts meži” ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” ir parakstījuši memorandu par sadarbību zinātniskajā izpētē. Tā mērķis ir atbalstīt stabilu, prognozējamu un atklātu sadarbību jaunu zināšanu radīšanā un ieviešanā mežsaimniecības praksē.

Puses sadarbojoties attīstīs izpētes virzienus, kas vērsti uz Latvijas meža kapitāla vērtības palielināšanu, tai skaitā šādus mežzinātnes pētījumus:

  • meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei;
  • sakņu trupes izplatības ierobežošanas paņēmienu izpēte;
  • siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes pētījumi;
  • klimata pārmaiņu ietekmes uz mežsaimniecību pētījumi;
  • mežsaimniecisko darbību ietekmes uz vidi un bioloģisko daudzveidību izpēte;
  • mežaudžu augšanas gaitas un pieauguma noteikšana;
  • atjaunojamo energoresursu produktu ražošanas un loģistikas izpēte.

Šis memorands veidots, balstoties uz Latvijas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm, kurās uzsvērts, ka valsts Meža politikas mērķis ir radīt priekšnoteikumus zinātniskā potenciāla attīstībai fundamentālajās un lietišķajās zinātnēs.

Memoranda kopija šeit.

Līdzīgu memorandu AS LVM parakstījuši arī ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes vadību.

Publicēta 2011.10.18. 12:56:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.