LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Latvijas skolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide meža apsaimniekošanas jautājumos

  

  

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) struktūrvienības „Mammadaba” sadarbības ar skolām aktivitāšu ietvaros š.g. 24.-27. oktobrī tiek organizēti pedagogu tālākizglītības programmas „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kursi. Kopā ar LVM kursu norisi nodrošina Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”. Kursu teorētiskā daļa notiek Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava”, un kā lektori tajā no institūta piedalās vadošie pētnieki, mežzinātņu doktori Jurģis Jansons un Dagnija Lazdiņa.

Meža ekoloģijas un mežkopības, un meža resursu pētījumu virzienu vadošais pētnieks Jurģis Jansons lekcijā „Meža resursi Latvijā un to dinamika” skolotājus iepazīstina ar aktuālajiem meža ražības, veselības, kvalitātes un koksnes resursu apjomu pētījumu rezultātiem un atziņām, kā arī pētījumu rezultātu ieviešanas prognozējamo ietekmi uz mežsaimniecību.
Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa savā lekcijā „Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā” ar pedagogiem dalās informācijā un zināšanās, kas iegūtas pēdējo gadu LVMI Silava aktuālajos pētījumos par sagaidāmajām klimata izmaiņām Latvijā, meža atjaunošanas veida un materiāla izvēli klimata izmaiņu negatīvās ietekmes uz audžu produktivitāti mazināšanai, meža lomu siltumnīcas efekta gāzu piesaistē un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanā, klimata izmaiņu ietekme uz augsni un meža ūdenssaimniecību, kā arī to radītie meža audzēšanas riski (vējš, uguns, meža kaitēkļi) un šo risku samazināšanas
iespējas; un apkopotas programmas INTERREG IVC projekta Nr.0098R1 "FUTUREforest - Woodlands for Climate Change" ietvaros.
Kursu teorētiskajā daļā ar lekciju "Pievienotā vērtība un inovācija koksnes apstrādē" skolotājus iepazīstina SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" direktors Andrejs Domkins.

Četrās kursu dienās tālākizglītības programmas apmācībās piedalīsies 128 Latvijas skolu pedagogi.

 

Publicēta 2011.10.25. 14:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.