LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Mežzinātnieku sadarbības tīkla projekta OSCAR2 darba grupas seminārs Latvijā

2011. gada 10-11. novembrī Ikšķilē notika OSCAR2 (Operating Systems for Centre of Advanced, Stage two) darba grupas “Mechanized and improved silvicultural operations” uzsākšanas seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas Federācijas. Sapulces mērķis bija definēt darba grupas prioritātes un izstrādāt darbības plānu turpmākajiem 5 gadiem. Pasākumā tika prezentēti arī dažādās valstīs aktuālie mežkopības mehanizācijas jautājumi, pētījumu programmas un meža apsaimniekošanas normatīvā bāze. Galvenais uzsvars sapulcē tika likts uz ietvarstādu stādīšanas mehanizāciju. Sapulces organizētāji, LVMI Silava Meža atjaunošanas un Meža selekcijas un ģenētikas projektu grupu pārstāvji, prezentēja līdz šim veikto mehanizētās stādīšanas izmēģinājumu rezultātus, ERAF projekta “Multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu sagatavošanas iekārtas prototipa izveidošana un testēšana” ietvaros ierīkotos izmēģinājumu objektus un augstvērtīgas priežu audzes, kas ir mežkopības darba mērķis un arī galvenais vērtēšanas kritērijs.

Galvenās mežkopības mehanizācijas prioritātes, kas identificētas sapulcē, ir mehanizētās stādīšanas efektivitātes palielināšana, kā arī kupicotāju un kāpurķēžu ekskavatoru pielietošana augsnes sagatavošanā, it īpaši mežaudzēs, kur piekļuve pa nesasalušu augsni ir apgrūtināta.

 
Sapulces dalībnieki iepazīstas ar celmu izstrādes iespējām

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnieku sadarbības tīkls OSCAR izveidots 2005. gadā, ar mērķi sekmēt zinātnieku kooperāciju Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs un veidot augsta līmeņa pētījumiem nepieciešamo pieredzes, zināšanu un tehnisko resursu masu, kā arī veicināt efektīvu, konkurētspējīgu un videi draudzīgu mežsaimniecības tehnoloģiju un atbalsta sistēmu attīstību.

OSCAR prioritārās darbības jomas:

 • meža darbu operāciju energoefektivitāte;
 • ietekmes uz vidi (augsni un ūdeni) mazināšana;
 • efektīvas biokurināmā sagatavošanas tehnoloģijas;
 • meža mašīnu operatoru apmācība;
 • meža atjaunošanas un mežkopības mehanizācija;
 • uzņēmējdarbības un pakalpojumu pilnveidošana meža nozarē.

Meža atjaunošanas un mežkopības mehanizācija izdalīta kā atsevišķa OSCAR darbības joma 2011. gadā. Galvenās prioritātes šajā jomā ir:

 • sēšanas un stādīšanas mehanizācija;
 • stādmateriāla kvalitāte un kokaudzētavu tehnoloģijas;
 • meža augsnes sagatavošanas metodes un mašīnas;
 • kultūru kopšanas mehanizācija;
 • jaunaudžu kopšanas mehanizācija un mežkopības prakses adaptācija dažādu tehnoloģiju pielietošanai;
 • krājas kopšanas metodes, ietekmes uz augsni un augošajiem kokiem mazināšana;
 • celmu izstrādes un augsnes sagatavošanas integrācija;
 • meža mēslošanas (mašīnas, mēslojums, darba metodes) mehanizācija;
 • meža susināšanas tehnoloģiskie risinājumi.

Plašāka informācija par OSCAR pieejama interneta vietnē http://www.skogforsk.se/sv/Om-oss/Samverkan/Oscar/, bet informācija par mežkopības mehanizācijas darba grupas aktivitātēm pieejama interneta vietnē http://sites.google.com/site/oscar2silviculture/.

Publicēta 2011.11.14. 11:00:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.