LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Mežsaimniecības tehnoloģiju zinātniskās konferences OSCAR 2012 uzsaukums

  

Informējam, ka Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” sadarbībā ar OSCAR (Operations Systems Center for Advanced Research) vadības komiteju 2012. gada 24.-26. oktobrī Latvijā organizē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežsaimniecības tehnoloģiju zinātnisko konferenci OSCAR 2012. Šādas konferences notiek reizi divos gados, pulcējot ievērojamākos nozares zinātniekus un inženierus no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm. Iepriekšējās OSCAR konferences notika Zviedrijā un Somijā (2004. gads), Igaunijā (2006. gads), Dānijā (2008. gads) un Norvēģijā (2010. gads); galveno uzsvaru liekot uz jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem meža apsaimniekošanā, kokmateriālu piegāžu organizācijā un meža biokurināmā sagatavošanā. OSCAR konferencē Rīgā plānots uzsvērt meža atjaunošanas un mežkopības sasniegumus un tehnoloģiju atbalstu mērķtiecīgai meža audzēšanai un meža kapitālvērtības paaugstināšanai, akcentējot pētījumus meža atjaunošanas un kopšanas mehanizācijas jomā.

Konferences laikā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vadošie zinātnieki ziņos par aktuālākajiem pētījumiem meža mašīnu un to sistēmu darba ražības analīzē; procesu modelēšanā un vadībā; meža materiālu loģistikas organizācijā; ģeogrāfiskās informācijas sistēmu izmantošanā mežsaimniecībā; ergonomikas, darba vides un darba drošības uzlabošanā; tehnoloģiju izstrādē piepilsētu mežiem un mazām saimniecībām; piegāžu ķēžu organizācijā un vadības tehnoloģiju pilnveidošanā; meža darbu ietekmes uz vidi mazināšanas un energoefektivitāte paaugstināšanas jomā; meža uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā, meža atjaunošanas un mežkopības un mehanizācijā, kā arī par tehnoloģijām plantāciju mežiem un īscirtmeta plantācijām un koksnes resursu mobilizāciju. Konferences noslēgumā dalībniekiem tiks piedāvāts izglītojošs brauciens uz LVMI Silava zinātnieku ierīkotajiem izmēģinājumu objektiem un AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajiem mežiem.

Detalizētāka informācija par konferenci pieejama konferences mājas lapā sites.google.com/site/oscarconference2012. Visi, kas ir ieinteresētie piedalīties OSCAR 2012 konferencē, aicināti reģistrēties konferences mājas lapā līdz 2012. gada 20. augustam.

OSCAR ir dibinājuši un finansē Ziemeļvalstu meža pētījumu sadarbības komiteja (Nordic Forest Research Co-operation Committee – SNS) un Ziemeļvalstu ministru padome (Nordic Council of Ministers). OSCAR mērķi ir:

  • paaugstināt zinātnisko kapacitāti un veidot jaunas zināšanas meža operacionālo sistēmu jomā, integrējot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mežzinātnieku resursus un pieredzi;
  • iniciēt, attīstīt un atbalstīt efektīvas, konkurētspējīgas un videi draudzīgas meža operacionālās sistēmas, īpaši akcentējot tehnoloģijas un atbalsta sistēmas.

OSCAR darbības prioritārās jomas ir:

  • energoefektivitāte un emisiju samazināšana meža apsaimniekošanā;
  • meža darbu ietekmes uz vidi (augsni un ūdeni) mazināšana;
  • efektīvas meža biokurināmā ieguves sistēmas;
  • meža mašīnu operatoru kvalifikācijas paaugstināšana;
  • meža atjaunošanas un mežkopības mehanizācija;
  • meža uzņēmējdarbības vides uzlabošana.
LVMI Silava
Lazdiņa D.
26595683

Publicēta 2011.12.13. 12:33:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.