LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Starptautiska konference „Meži un mežsaimniecība – riski, izaicinājumi, risinājumi’’

Starptautiska konference „Meži un mežsaimniecība – riski, izaicinājumi, risinājumi’’ Zvolenā, Slovākijā


2008.gada 2.-4. septembrī Slovākijā, Zvolenā notika starptautiska konference „Meži un mežsaimniecība – riski, izaicinājumi, risinājumi” (Forests and forestry – risks, challenges, solutions), kura tika organizēta saistībā ar Slovākijas mežzinātnes 110 gadu jubileju.

Konferencē piedalījās 14 valstu zinātnieki, kā arī IUFRO izpilddirektors P.Maijers, Eiropas Komisijas pētniecības direktorāta pārstāvis T.Oszako, EFI (European Forest intiture) direktors R.Paivinen, FAO Eiropas nodaļas pārstāvis H.N.Inhaizer. Konferences viesi informēja par mežzinātnes attīstības iespējām ES.

Konferencē tika nolasīti 28 ziņojumi par mežsaimniecības, meža ekoloģijas, meža ģenētikas, meža aizsardzības, ainavu mežsaimniecības u.c. jautājumiem, t.sk. LVMI Silava pārstāvju M.Daugavietes un M.Daugavieša ziņojums „Koku sugu izvēle lauksaimniecības zemju apmežošanai”.

Konferences darba kārtībā bija iekļauta izbraukuma sesija uz Augsto Tatru Nacionālo parku. Sesijas mērķis bija iepazīties ar pētniecības darbiem par 2004.gada viesuļvētras seku likvidēšanu, kad īsā laika brīdī tika nopostīti 12 tūkst ha mežu un izgāzti vairāk kā 4 milj. kubikmetru koksnes. Ekoloģisko seku un mežu atjaunošanas pētījumiem izpostītajā teritorijā izveidota speciāla pētniecības programma, kurā piedalās vairāku valstu zinātnieki, iekārtoti ar modernu aparatūru aprīkoti ilglaicīgi pētniecības parauglaukumi.

Gan Slovākijas, gan citu valstu pētnieku ziņojumi bija veltīti galvenokārt jautājumiem par globālo klimata izmaiņu ietekmi uz meža ekosistēmu, oglekļa uzkrāšanos koku biomasā, meža atjaunošanās jautājumiem. Daudzos ziņojumos tika uzsvērta kompleksu pētījumu nozīme, iesaistot dažādu nozaru speciālistus.

Ar konferences materiāliem var iepazīties LVMI „Silava” bibliotēkā.

Publicēta 2008.09.18. 15:51:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.