LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Latvijas mežzinātnes dienas pulcē vairāk kā 60 nozares interesentus

Turpinot 2012. gadā iesākto, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", šoreiz sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži", aicināja meža nozares dalībniekus apmeklēt mežzinātnes dienas Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas un Mežoles mežu novados, kā arī ilglaicīgajos izpētes parauglaukumos Gulbenes apkārtnes mežos. Mežzinātnes dienu programmā bija iekļauts inovatīvās Strenču kokaudzētavas apmeklējums.

Mežzinātnes dienu ietvaros to dalībnieki LVMI Silava pētnieku Pētera Zālīša, Dagnijas Lazdiņas un Zanes Lībietes-Zālītes vadībā apmeklēja Vesetnieku meža ekoloģisko stacionāru, nostiprinot zināšanas Latvijas mežu pārpurvošanās un tās risinājumu aspektā un diskutējot par egļu mežu audzēšanas problemātiku Latvijā. Vesetniekos meža nozares interesenti iepazinās ar aktuālajiem pētījumiem mežsaimnieciskās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanā.

Par vēsturiskajiem un aktuālajiem pētījumiem mežizstrādes procesu modelēšanā, meža fitopatoloģijā un meža selekcijā informēja LVMI Silava pētnieki Valentīns Lazdāns, Tālis Gaitnieks, Arnis Gailis un Āris Jansons.

Otrā mežzinātnes diena sākās Gulbenes apkārtnes mežos Austrumvidzemes mežsaimniecībā, kur kopš 1991. gada turpinās pētījumi par intensīvi audzētu bērzu jaunaudžu augšanas gaitu. LVMI Silava pētnieki Jurģis Jansons un Pēteris Zālītis uzsvēra jaunaudžu kopšanu kā aktīvu eksperimentu un unikālu meža audzēšanas pieeju. Mežzinātnes diena turpinājās Mežoles mežu novadā, kurā pētnieks Arnis Gailis iepazīstināja dalībniekus ar parastā ozola provenienču stādījumu, bet pētnieks Jānis Donis – ar aktuālajām atziņām nekailciršu meža apsaimniekošanas aspektā, tostarp, bijušā Mežoles demonstrējumu projekta rezultātu izmantošanas iespējām lēmumu pieņemšanā.

Semināra dalībnieki uzsvēra ilglaicīgo mežzinātnes objektu nozīmību, īpaši iespējas tos izmantot risinājumu meklēšanai mūslaiku aktualitātēm saistībā ar pētījumu turpināšanu un jaunu eksperimentu ierīkošanu, kā arī nepieciešamību ar tiem iepazīstināt nozares izglītības procesā.

LVMI Silava direktors Jurģis Jansons:
"LVMI Silava ir gandarīts par meža nozares dalībnieku lielo interesi par pētījumiem. Domāju, daudziem bija pārsteigums ne tikai plašais pētniecības objektu klāsts, no kura šajās dienās varējām parādīt tikai mazu, mazu daļiņu, bet arī mežzinātnes spēja pētījumus attīstīt. Tas nebūtu iespējams bez meža nozares izpratnes par zināšanu vajadzību. LVMI Silava būs gandarīts, ja semināra apmeklējums stiprinās nozares argumentus mežsaimniecības attīstībai Latvijā, tostarp, ražīgu, kvalitatīvu un vitālu mežu audzēšanā".

LVMI Silava


Mežzinātnes dienu dalībnieki apmeklē Vesetnieku meža ekoloģijas stacionāru (priekšplānā LVMI Silava direktors Jurģis Jansons un vadošais pētnieks Pēteris Zālītis)


Mežzinātnes dienu dalībnieki sakņu trupes izpētes objektā


Diskusija par meža nekailciršu apsaimniekošanas modeļiem un to reglamentiem Jāņa Doņa vadībā Mežoles mežu novadā

Publicēta 2012.09.17. 17:32:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.