LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstība MŪRVNPC ietvaros

LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstība Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra ietvaros

LVMI Silava ir viens no galvenajiem mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centriem Latvijā.

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs ir zinātnisko institūciju sadarbības ietvars, kurš izveidots nolūkā meklēt iespējas nodrošināt Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisko darbinieku darbu un izaugsmi, radīt jaunas zināšanas un piedāvāt savas zināšanas un pakalpojumus Latvijas tautsaimniecībai, uzturēt nacionālo kompetenci meža un ūdens resursu pētniecības virzienos.

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātē "Zinātnes infrastuktūras attīstība" 2012. gada 12. janvārī noslēgtās vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros LVMI Silava ir noslēdzis būvniecības līgumus par būvju, laboratorijas telpu rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbu veikšanu un iepirkuma līgumus par zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādēm.

Būvniecības darbu veikšanai atklātā konkursā "Laboratoriju telpu rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"" (identifikācijas Nr. LVMI Silava/2012/5/AK/ERAF) izvēlēti divi izpildītāji:

  1. SIA "Arčers" veiks laboratoriju kompleksa, ar klimata regulēšanas iespējām, izveidi Meža ielā 2A, Salaspilī, būvi nododot ekspluatācijā līdz 2013.gada 09.augustam. Būvdarbu kopējās izmaksas (ieskaitot PVN 21%) ir LVL 831302,88 apmērā;
  2. AS "UPB" veiks LVMI Silava tehniskā bloka rekonstrukciju, to izveidojot par Meža vides laboratorijas telpām, kā arī veiks LVMI Silava ēkas apkārtnes labiekārtošanas darbus Rīgas ielā 111, Salaspilī, nodod būves ekspluatācijā līdz 2013. gada 6. jūlijam. Būvdarbu kopējās izmaksas (ieskaitot PVN 21%) ir LVL 324484,08 apmērā.

Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādēm atklātā konkursā "Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde" (identifikācijas Nr. LVMI Silava/2012/4/AK/ERAF) izvēlēti deviņi piegādātāji (SIA "Quantum Latvija"; SIA "Envirotech"; SIA "Faneks"; SIA "Adrona"; SIA "KD projekti"; SIA "Eurotech Baltic"; SIA "Doma"; SIA "Optilas"; SIA "Skutes"), kas 2012. gadā piegādās zinātniskās iekārtas un aprīkojumu LVL 298920,82 apmērā (ieskaitot PVN 21%), t.sk.:

  • LVMI Silava Meža vides laboratorijai;
  • LVMI Silava Mežkopības un meža resursu laboratorijai;
  • LVMI Silava Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijai;
  • LVMI Silava Molekulārās ģenētikas laboratorijai;
  • LVMI Silava Meža izejvielu pārstrādes laboratorijai.

Publicēta 2012.09.18. 11:30:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.