LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Seminārs par nākotnes meža monitoringu Eiropā

2008. gada 7.-8. oktobrī Hamburgā Otrās meža monitoringa nedēļas (2nd Forest Monitoring Week) ietvaros notika seminārs par nākotnes meža monitoringu Eiropā (Workshop on Future Forest Monitoring in Europe). LVMI Silava pasākumā pārstāvēja asistente Zane Lībiete. Seminārā tika aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar meža monitoringu ICP Forests un plānoto FutMon projektu (Future Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System), kā arī apspriestas uz meža monitoringu attiecināmās zinātniskās rekomendācijas, kas tika izstrādātas pēc COST semināra Forest Ecosystems in a Changing Environment 2008. gada martā Stambulā. Sevišķa uzmanība tika pievērsta nākotnes intensīvā meža monitoringa parauglaukumu izvēles kritērijiem, kā arī tajos veicamajiem novērojumiem. Tika apspriesta arī jau patlaban notiekošā un nākotnē paredzētā liela mēroga Eiropas meža monitoringa sistēmu integrācija. Semināra programma bija sadalīta tematiskās sesijās, kuru ietvaros notika prezentācijas un diskusijas.
 
Meža monitoringa jomā turpmāk paredzētas divas paralēlas aktivitātes:
1) turpināsies ICP Forests; iesaistītas gan ES, gan citas valstis; finansējums no pašām valstīm;
2) tiks uzsākts projekts FutMon (sākotnēji plānots uz 5 gadiem, bet pārāk lielā budžeta dēļ pārstrādāts uz 2 gadiem ar turpinājumu pēc tam, akceptēts), iesaistītas tikai ES valstis (kopā 24 valstis, tajā skaitā Latvija, projekta pieteicējs no Latvijas puses LVMI Silava), līdzfinansējums no Eiropas Komisijas (Life+ Environmental Policy and Governance).
 
Latvijā FutMon projekta ietvaros plānots pārskatīt meža monitoringu ar mērķi apvienot I līmeņa meža monitoringa un Meža resursu monitoringa parauglaukumus vienā sistēmā, veikt lauka uzmērījumus FutMon liela mēroga parauglaukumos, nodrošinot meža stāvokļa nepārtrauktu uzraudzību, kā arī uzmērīt vienu intensīvā monitoringa IM1 parauglaukumu.
 
Seminārs bija informatīvs, visaptverošs un sniedza informāciju par pašreizējo FutMon projekta stadiju un perspektīvām. Detalizēta turpmāko darbību un tehnisku jautājumu apspriešana paredzēta nākamā gada janvāra beigās organizētajā ekspertu sanāksmē Hamburgā.

Publicēta 2008.10.24. 10:16:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.