LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošanas konferencē

 

LVMI Silava sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži" Rīgā 05.04.2013. organizēja starptautisku zinātnisku konferencei "Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs – ierīkošana, kopšana, atzarošana, aizsardzība un ražības veicināšana" (Improving seed production from forest seed orchards in the Baltic sea region countries – establishment, management, flowering stimulation and protection), pulcējot zinātniekus un praktiķus no 7 Baltijas jūras reģiona valstīm (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Somijas un Zviedrijas). Pieredzē par sēklu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metodēm, to lomu augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla nodrošināšanā, līdz ar to arī nākamo meža paaudžu vitalitātē un produktivitātē, dalījās 94 delegāti.

Konferences dalībnieku diskusijās un prezentācijās paustās atziņas liecina:

 • sēklu plantācijas nodrošina meža selekcijas rezultātu praktisku izmantošanu;
 • sēklu plantāciju ierīkošana un apsaimniekošanas organizējama kontekstā ar selekcijas ciklu, nepārtraukti nodrošinot augstvērtīgāko pieejamo ģenētisko materiālu stādu audzēšanai;
 • investīcijas meža selekcijā un sēklu plantāciju apsaimniekošanā nodrošina būtisku mežaudžu produktivitātes kāpumu, kas var tikt izmantots kā bāze finansiāliem aprēķiniem – sēklu plantācijas nav vērtējamas kā atsevišķs investīciju objekts, kura peļņu jānodrošina sēklu ieguvei;
 • sēklu plantāciju sēklu materiāla ģenētiskā daudzveidība ir pietiekamam audžu noturības nodrošināšanai;
 • vairākumā valstu plašāk izplatītajām koku sugām praksē netiek izmantots kategorijas „ieguves vieta zināma” reproduktīvais materiāls un pakāpeniski notiek parēja tikai uz augstāko kategoriju („uzlabots” un „pārāks”) materiāla izmantošanu;
 • būtiski nodrošināt iespējami ātru sēklu plantācijas ražošanas sākumu un augstu sēklu ražu, ko iespējams panākt, investējot ražības vecināšanas pasākumos un integrētā augu aizsardzībā.

Konferences programma, prezentāciju kopsavilkumi un dalībnieku saraksts šeit.

Konferences prezentācijas:

 1. Basic principles of forest selection and development of highly valuable forest seed orchards in Latvia / Guntis Grandāns, Latvija
 2. Seed orchards in Estonia: past, present and future / Aivo Vares un Esko Krinal, Igaunija
 3. Pruning of forest seed orchards in Lithuania / Vidmantas Verbyla, Lietuva
 4. Revised seed orchard strategy in Poland / Jan Kowalczyk, Jerzyna Przypaśniak un Marek Rzońca, Polija
 5. Seed orchard management in Germany / Volker Schneck un Dagmar Schneck, Vācija
 6. Basic principles of developing forest tree seed orchards in Sweden / Curt Almqvist, Zviedrija
 7. Starting seed orchards of other conifer species. Why? Utilization perspectives for orchards start-ups to obtain highly valuable wood (larch, Douglas fir) / Bo Nilsson, Zviedrija
 8. Finnish birch seed production 1970-2012 / Sirkku Pöykkö, Somija
 9. Methods to stimulate flowering and seed production in spruce seed orchards / Curt Almqvist, Zviedrija
 10. Starting seed orchard / Södra, Zviedrija

Kontaktinformācija:
Āris Jansons
tel. 29109529
aris.

Publicēta 2013.04.17. 12:05:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.