LVMI Silava - vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša vizīte mežzinātnes institūtā "Silava"

Šī gada 28. maijā vizītē Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" viesojās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis. Prezidents tikās ar LVMI Silava vadību un zinātniskās padomes locekļiem, apmeklēja institūta laboratorijas un iepazinās ar LVMI Silava zinātnisko personālu.

LVMI Silava direktors Jurģis Jansons iepazīstināja prezidentu ar Latvijas meža nozares un mežsaimniecības pamatiem, Latvijas meža sektoru atbalstošās zinātnes telpu Latvijā, kā arī LVMI Silava darbību un attīstību. Zinātņu akadēmijas prezidents atzinīgi novērtēja institūta konkurētspēju, kas izpaužas kā zinātniskās darbības finansējuma pieaugums un personāla attīstība šobrīd zinātnei grūtos finansējuma apstākļos. Prezidents atzina tieši meža nozares kā zināšanu adresāta lielo lomu mežzinātņu attīstībā, kā arī aicināja mežzinātniekus aktīvi piedalīties diskusijās ar Latvijas sabiedrību, skaidrojot meža nozares milzīgo nacionālo ietekmi, kā arī priekšrocības, kādas sabiedrībai dod jebkura sadarbības formas ar zinātni. Prezidents uzsvēra nepieciešamību zinātnes vērtējumu diferencēt atkarībā no zinātnieku darba rezultāta – pielietojamajiem vai teorētiskajiem (fundamentālajiem) pētījumiem.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir lielākais mežzinātņu centrs Latvijā. 2012. gadā LVMI Silava strādāja 138 pilna laika darbinieki, tai skaitā, 26 zinātņu doktori. 65% no institūta zinātniskā personāla ir jaunāki par 41 gadu. LVMI Silava ir neatkarīgs, valsts dibināts zinātniskais institūts, kurš vismaz 85% no finansējuma iegūst atklātu konkursu un valsts deleģētu meža nozares funkciju izpildes rezultātā. Tieši institūta neatkarība un zinātnieku pašu organizētā pārvaldība ir galvenais attīstību un konkurētspēju veicinošais faktors.


LZA prezidents (pa kreisi) iepazīstas ar LVMI Silava
Ģenētisko resursu centra darbu.

Publicēta 2013.05.30. 14:43:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.