LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Nozares interesenti iepazīstas ar Silavas zinātniskās infrastruktūras attīstību MŪRVNPC ietvaros

2013. gada 23. maijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” notika informatīvs seminārs, lai iepazīstinātu meža nozares kolēģus ar LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstības progresu Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros (vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005). LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstība izriet no Sadarbības līguma, kurš noslēgts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros, un paredz īstenot 2 projekta aktivitātes:
2.1. aktivitāte: Laboratoriju telpu rekonstrukcija un renovācija LVMI Silava;
2.2. aktivitāte: Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde.

Laboratoriju telpu rekonstrukcijas un renovācijas aktivitātes ietvaros LVMI Silava plānota ēkas Meža ielā 2A, Salaspilī, rekonstrukcija laboratorijas kompleksa izveidei ar klimata regulēšanas iespējām, ēkas daļas Rīgas ielā 111, Salaspilī – Meža vides laboratorijas kompleksa un ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, Silava ēkas Rīgas ielā 111, Salaspilī, laboratoriju un koplietošanas telpu renovācija un kosmētiskais remonts, kā arī LVMI "Silava” teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 111, Salaspilī.

2012. gadā tika noslēgti līgumi par klimata laboratorijas kompleksa izveidi, Meža vides laboratorijas rekonstrukciju un ēkas apkārtnes labiekārtošanu. Tehniskie projekti šiem darbiem tika izstrādāti 2009. gadā saskaņā ar LVMI Silava darbības un attīstības stratēģiju, to saskaņojot meža nozares konsultatīvajā procesā.

Tuvojoties plānoto darbu noslēgumam, LVMI Silava aicināja meža nozares kolēģus uz diskusiju par potenciālo zinātniskās infrastruktūras izmantošanu sadarbībā ar meža nozari, kā arī iespējamiem turpmākajiem tās attīstības plāniem. Sanāksmes dalībnieki atkārtoti uzsvēra, ka mežzinātnes infrastruktūras attīstība ir jāuzskata par visas Latvijas meža nozares infrastruktūras attīstības procesa sastāvdaļu. Tika pozitīvi vērtēta LVMI Silava izmantotā iespēja nozares attīstībai piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu, kā arī uzsvērta nepieciešamība aktivizēt tās izveidi un valsts līmenī veicināt finansējuma piesisti mežzinātnes infrastruktūras attīstībai.

2013. gada 8. maijā Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra vadības grupa un uzraudzības padome pieņēma lēmumu palielināt LVMI Silava īstenoto aktivitāšu finansējumu par 170 000 LVL, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā dokumentāciju vienošanās izmaiņām projekta īstenošanā.


Attēlā: Valsts meža dienesta ģenerāldirektora vietniece Baiba Rotberga (no kreisās), LVMI Silava direktors Jurģis Jansons, Meža pētīšanas stacijas direktors Edgars Šmaukstelis, un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” stratēģiskās attīstības vadītājs Mārtiņš Gaigals diskusijā par LVMI Silava izveidotās zinātnes infrastruktūras nozīmi meža nozares attīstībā.

 

Publicēta 2013.06.06. 15:22:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.