LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notiks konference nacionālās mežzinātnes un meža nozares komerciālā sektora sadarbības ietvaros

2014. gada 17. janvārī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", Salaspilī, Rīgas ielā 111, notiks mežzinātnes diena, meža nozares attīstībā ieinteresētās puses informējot par Latvijas mežzinātnes un meža nozares komerciālā sektora sadarbības rezultātā iegūtajām zināšanām. Pētījumi veikti Ekonomikas ministrijas darbības programmas "Kompetences centri" ietvaros, īstenojot projektu "Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai". Meža nozares kompetences centra ietvaros īstenotā pētījuma līdzšinējās izmaksas ir 2,8 milj. EUR, tai skaitā 1,96 milj. EUR piesaistītais ERAF līdzfinansējums. Iegūtas jaunas zināšanas meža selekcijas un ģenētikas, meža taksācijas, meža enerģētikas un meža fitopatoloģijas jomās, risināti jautājumi, kas saistīti ar mežsaimniecības ietekmi uz vidi, lomu klimata izmaiņu un siltumnīcefekta gāzu ietekmes mazināšanā. Konferencē pieteikuši dalību 115 dalībnieki – Zemkopības, Ekonomikas un Vides un reģionālās attīstības ministriju un to padotības iestāžu, meža nozares uzņēmumu, biedrību, Latvijas zinātnisko institūtu un augstskolu darbinieki. Konferences materiāli tiks publicēti LVMI Silava mājas lapā www.silava.lv.

Darba kārtība šeit.

Mežzinātnes dienas prezentācijas sadaļā Pasākumi.

Publicēta 2014.01.14. 16:42:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.