LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Mūsu kolēģis Māris Daugavietis – IV šķiras Atzinības krusta virsnieks

Pēc LVMI "Silava" Zinātniskās padomes ierosinājuma Latvijas Republikas Prezidenta kancelejas Ordeņu kapitulam, kuru atbalstīja LZA akadēmiķi B.Andersons, A.Jemeļjanovs un I.Kalviņš, kā arī Salaspils dome, par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mežzinātnē un zinātniskajām izstrādnēm meža un saistīto nozaru attīstībai institūta vadošajam pētniekam, Latvijā un ārvalstīs atzītam zinātniekam, Latvijas Lauku un meža zinātņu akadēmijas loceklim, profesoram, inženierzinātņu doktoram Mārim Daugavietim piešķīra valsts apbalvojumu - IV šķiras Atzinības krustu. Ordeni M. Daugavietim 14. novembrī svinīgā ceremonijā pasniedza valsts prezidents Valdis Zatlers.

Māris Daugavietis - LVMI "Silava" vadošais pētnieks, Latvijas Lauku un meža zinātņu akadēmijas loceklis - darbu mežzinātnes institūtā uzsāka 1964.gadā, aktīvi iesaistoties tam laikam jauna pētniecības virziena - pilnīga visas koka biomasas izmantošana - izstrādē, galveno vērību veltot mežizstrādes atlieku, īpaši koku zaļās masas pielietošanai dažādu vairākām tautsaimniecības nozarēm nepieciešamu bioloģiski aktīvu dabas vielu ieguvei. Pētījumi guva starptautisku ievērību, un 1986.gadā IUFRO (Starptautiska meža pētniecības organizāciju apvienība) kongresā, izveidojot pētniecības grupu "Koku zaleņa sagatavošana un izmantošana", par tās vadītāju un darbības koordinatoru ievēlēja M.Daugavieti, kurš šo amatu sekmīgi veica līdz 2000.gadam, bet no 2000.-2006.gadam bija minētās grupas vadītāja vietnieks. Par paveikto darbu saņēmis IUFRO atzinības rakstu.

Šobrīd M.Daugavietis ir Valsts pētījumu programmas "Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas" projekta "Perspektīvas lapu koku audzēšanas tehnoloģijas izstrāde meža un nemeža zemēs patērētāju nodrošināšanai ar meža izejvielām" un LZP granta "Meža nekoksnes produktu izmantošanas tehnoloģiju ekonomiskais un ekoloģiskais novērtējums daudzfunkciju mežsaimniecībā" vadītājs. M.Daugavieša veikto pētījumu rezultāti un izstrādātās tehnoloģijas guvušas atzinīgu starptautisko novērtējumu un tiek attīstītas Lielbritānijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Slovākijā, kā arī Ķīnā un Vjetnamā. Viņa vadībā inovatīvo pētniecības rezultātu ieviešanai praksē 1992.gadā izveidota akciju sabiedrība "Biolat". Zinātnieka vadītajiem pētījumiem ir izteikts starpnozaru raksturs, un tie tiek īstenoti saskarē ar lauksaimniecības (augu aizsardzība, lopkopība), pārtikas (uztura bagātinātāji), medicīnas (izejvielas farmācijai) un citām zinātnes nozarēm, veidojot radošus pētnieciskos kolektīvus ar attiecīgo nozaru pētniecības centru vadošajiem speciālistiem.

M.Daugavietis ir vairāk nekā 165 zinātnisko publikāciju autors, kā arī autors vai līdzautors 57 izgudrojumiem un patentiem. Uz pētījumu bāzes izstrādāti un atbilstoši Eiropas Savienības prasībām reģistrēti 12 oriģināli no skujām izdalīti patēriņa produkti. M.Daugavietis par nozīmīgu un meža nozares attīstību veicinošu zinātnisko darbību 1982.gadā saņēmis Latvijas PSR Valsts prēmiju un 2001.gadā LZA iedibināto akadēmiķa A.Kalniņa vārda balvu.

Publicēta 2008.11.14. 15:34:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.