LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunākajā zinātnisko rakstu krājumā "Mežzinātne"

Izdots rakstu krājuma "Mežzinātne" jaunākais izdevums Nr. 27(60)2013. Šajā izdevumā publicēti 7 raksti par aktuāliem mežzinātnes un ar to saistīto zinātņu pētījumiem:

  1. U. Prindulis, J. Donis, G. Šņepsts, L. Strazdiņa, J. Liepiņš, K. Liepiņš (LVMI Silava). Apaļkoksnes sortimentu iznākuma modelēšana krājas kopšanas cirtēs bērzu stādījumos.
  2. M. Daugaviete, A. Korica, I. Siliņš, A. Bārdulis, A. Bārdule, U. Daugavietis, K. Spalvis (LVMI Silava). Minerālvielu aprite bērzu jaunaudzēs dažādos augšanas aptākļos un to ietekme uz audžu vitalitāti.
  3. P. Zālītis, J. Jansons (LVMI Silava), A. Indriksons (LLU Meža fakultāte). Mežaudžu parametri hidrotehniski meliorētajos mežos pēdējos piecdesmit gados.
  4. L. Puriņa, U. Neimane, A. Adamovičs, J. Donis,  Ā. Jansons (LVMI Silava). Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) atjaunošanos ietekmējošie faktori.
  5. E. Bāders, U. Neimane, A. Adamovičs, J. Donis, G. Šņepsts, Ā. Jansons (LVMI Silava). Atzarošanas ietekme uz parastās egles stumbra kvalitāti jaunaudžu vecumā.
  6. O. Krišāns, J. Rieksts-Riekstiņš, K. Taukačs, Ā. Jansons (LVMI Silava). Melnalkšņa un baltalkšņa stumbru sulas plūsma ziemas periodā Latvijā.
  7. A. Šmits (LVMI Silava), T. Gaitnieks (SIA MNKC). Skuju koku celmu apstrādes ar lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea (Fr.) Julich) sporām ietekme uz lielā priežu smecernieka (Hylobius abietis L.) attīstību.

Raksti lasāmi un lejupielādējami šeit.

Publicēta 2014.05.06. 11:21:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.