LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

4 institūta jaunie zinātnieki ieguvuši doktora grādus

Institūta jaunie zinātnieki (alfabētiskā secībā): Guna Bagrade (strādā mežzinātnes virzienā "Medniecība un faunas menedžments"), Āris Jansons (strādā virzienā "Meža selekcija"), Zane Lībiete un
Toms Zālītis (abi darbojas jomā "Meža resursi un meža statistiskā informācija")  š.g. decembrī aizstāvējuši izstrādātos p
romocijas darbus un ieguvuši doktora grādu.

Dr.silv. ZANE LĪBIETE promocijas darbu "Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos" aizstāvēja LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2008. gada 5.decembrī. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. habil. silv. Pēteris Zālītis.

 
Dr. silv. TOMS ZĀLĪTIS promocijas darbu "Kārpainā bērza audžu augšanas gaitu un stumbra kvalitāti ietekmējošie faktori" aizstāvēja LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2008. gada 5.decembrī. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr. silv. Imants Baumanis.
 

Dr. biol. Guna Bagrade promocijas darbu ”Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna” aizstāvēja LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 9. decembrī. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Ozoliņš.


Dr. silv. ĀRIS JANSONS promocijas darbu "Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā" aizstāvēja LLU Mežzinātņu un Materiālzinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 12. decembrī. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: prof., Dr. silv. Andrejs Dreimanis. Konsultanti: Dr. Matti Haapanen; Dr. Johan Westi.

Apsveicam kolēģus un vēlam radošu garu turpmākajā darbā!

Publicēta 2008.11.27. 13:54:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.