LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava oktobrī organizē konferences teriologiem un jaunajiem mežzinātniekiem

No š.g. 16.-18. oktobrim Daugavpilī norisināsies 9. Baltijas Terioloģijas konference, kuru organizē LVMI Silava un Daugavpils Universitāte (DU) ESF atbalstītā projekta “Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide Latvijā” ietvaros. Konferences organizēšanas tradīciju 1990. gadā aizsāka Igaunijas Terioloģijas biedrība. Turpmāk tā notiek reizi trijos gados pēc kārtas vienā no trīs Baltijas valstīm. LVMI Silava konferenci rīko jau otro reizi. Šogad, 9. Baltijas Terioloģijas konferencē zinātnieku uzmanības centrā būs savvaļas zīdītāju izpēte ar molekulārās ģenētikas metodēm.

Konferences darba programma un pārējā informācija aplūkojama konferences mājas lapā.

 

 

Bet dienu pirms konferences teriologiem atklāšanas – 15.oktobrī – DU tiksies jaunie mežzinātnieki no visas Latvijas, kuri saistītā konferencē „Meža ekosistēma un tās apsaimniekošana: ceļā uz sarežģītības izpratni” (Forest ecosystem and its management: towards understanding the complexity) prezentēs savus pētījumus par tēmām, kas aptver visu meža apsaimniekošanas ciklu – no meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas līdz iegūstamās produkcijas (sortimentu struktūras, biomasas) novērtējumam, analizējot gan dažādu abiotisko (uguns, vējš), gan biotisko faktoru ietekmi uz mežu audzes un ainavas līmenī, gan meža lomu klimata izmaiņu mazināšanā un šo izmaiņu sagaidāmo ietekmi uz mežu. Konference plānota kā ikgadējs pasākums, nodrošinot platformu viedokļu un informācijas apmaiņai un pieredzes gūšanai jaunajiem un topošajiem mežzinātniekiem. Konferences jaunajiem mežzinātniekiem organizētāju kontaktinforācija: Āris Jansons, LVMI Silava, tālr. 29109529, e-pasts:

Publicēta 2014.10.02. 11:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.