LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jauns "Mežzinātnes" izdevums

Izdots zinātniskā rakstu krājuma "Mežzinātne" jaunākais krājums (Nr. 18(51)'2008). Šajā brošūrā publicēti 7 raksti par aktuālām zinātnisko pētījumu tēmām:

1. Ā. Jansons, U. Neimane, I. Baumanis, LVMI "Silava".
Parastās priedes skujbires rezistence un tās paaugstināšanas iespējas.

2. M. Zeps, D. Auzenbaha, A. Gailis, LVMI "Silava"; A. Treimanis, U. Grīnfelds, LVKĶI.
Hibrīdapšu (Populus tremuloides x Populus tremula) klonu salīdzināšana un atlase.

3. M. Daugaviete, T. Gaitnieks, D. Kļaviņa, LVMI "Silava"; G. Teliševa, LVKĶI.
Oglekļa akumulācija virszemes un sakņu biomasā priedes, egles un bērza stādījumos lauksaimniecības zemēs.

4. Ā. Šmits, Z. Striķe, LVMI "Silava"; I. Liepa", LLU.
Priežu rūsganās zāģlapsenes (Neodiprion sertifer Geoffr.) izraisītās defoliācijas ietekme uz priežu (Pinus sylvestris L.) pieaugumu.

5. M. Laiviņš, G. Čekstere, LU Bioloģijas institūts.
Kolonijās ligzdojošo zivju gārņu (Ardea cinerea) un jūraskraukļu (Phalacrocorax carbo) ietekme uz Latvijas ezera salu augu valsti un augsnēm.

6. L. Salmiņa, LU Bioloģijas institūts.
Grīņa fitosocioloģiskais raksturojums un sintaksonomiskā piederība.

7. A. Korica, O. Polis, M. Daugavietis, LVMI "Silava".
Metālu pāreja no augu izejvielām ekstraktos.

Izdevumu bez maksas var saņemt LVMI "Silava" zinātniskajā bibliotēkā.

Publicēta 2009.01.08. 13:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.