LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Zinātniskajai izpētei iezīmēts lūsis Pļaviņu pusē

 2009. gada 8. martā Pļaviņu mežniecības teritorijā ar Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas informācijas centra darbinieku palīdzību, izmantojot tuneļveida dzīvķeramās lamatas (ķeramkasti), zinātniskās izpētes vajadzībām tika noķerts lūša (Lynx lynx (L.)) tēviņš. Dzīvnieku īslaicīgi iemidzinot, tika nomērīti tā morfometriskie parametri un paņemti paraugi indivīda ģenētiskajām analīzēm, kā arī aplikta ar kosmisko satelītu (GPS) uztvērēju aprīkota kakla siksna. Šajā kakla siksnā turpmākajos 2 gados tiks uzkrāta informācija par dzīvnieka aktivitāti (pārvietošanās maršrutiem, aktivitāšu laiks u.c.). Pēc diviem gadiem, automātiski atsvabinot un pēc radiosignāla atrodot kakla siksnu, uzkrāto informāciju būs iespējams datorizēti nolasīt. Kakla siksna papildus ir aprīkota arī ar parasto radiosignāla raidītāju, pēc kura signāla iespējams sekot dzīvnieka atrašanās vietai.

 
Medniecība un faunas menedžments, t.sk. medījamo dzīvnieku ekoloģija, ir būtisks Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" (turpmāk – LVMI Silava) pētnieciskais virziens. Pētījumu rezultāti papildus zinātniskajai izziņai palīdz sagatavot Latvijas argumentāciju atļaujai medīt lielos plēsējus, kas Eiropas Savienībā daudzviet ir aizliegts. Lielo plēsēju ķeršanu un attālo izsekošanu LVMI Silava uzsāka 2003. gadā, pateicoties Norvēģijas pētniecības padomes finansētajam starptautiskajam projektam "Lielie plēsēji ziemeļu ainavās: starpdisciplinārs risinājums reģionālai sugu aizsardzībai”. Vēlāk izpēte turpināta ar Meža attīstības fonda (2004) atbalstu, kā arī Medību saimniecības attīstības fonda finansēta izpētes projekta "Lielo plēsēju monitorings’’ ietvaros. Šajā laikā ievākti radiotelemetrijas dati par lūšiem, kuri noķerti Kurzemē, Rojas pusē, kā arī Vidzemē, Inešu tuvumā. 2007. un 2008. gadā ar uztvērējiem tika aprīkoti divi lūšu tēviņi Pļaviņu tuvumā.
 
Ievērojot dzīvu, nomedītu vai bojā gājušu lūsi ar kaklasiksnu, lūdzam par to ziņot LVMI Silava pētniekam Aivaram Ornicānam (tālr. 29172201), LVMI Silava administrācijai vai Valsts meža dienestam.

Publicēta 2009.03.16. 13:23:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.