LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība konferencē par koksnes biomasas mobilizāciju enerģijas un rūpnieciskai izmantošanai

No š.g. 18.-20. maijam LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētniecības virziena vadošais pētnieks Dr.silv. Kaspars Liepiņš un zinātniskais asistents Jānis Liepiņš piedalījās starptautiskā konferencē „Mobilization of woody biomass for energy and industrial use – Smart logistics for forest residues, pruning and dedicated plantations”, kas norisinājās Romā, Itālijā.

Konferencē tika prezentēti ES 7. Ietvarprogrammas LOGISTEC, EUROPRUNING un INFRES projektu sasniegumi. Šo projektu vienojošais mērķis ir izstrādāt risinājumus biomasas ieguves un transportēšanas tehnoloģiju uzlabošanai, lai paaugstinātu ražošanas un loģistikas ekonomisko efektivitāti, kā arī samazinātu fosilās degvielas patēriņu atjaunojamās enerģijas ieguves procesā. Šo projektu galvenais izaicinājums joprojām ir nepieciešamība atrast ekonomiski efektīvus risinājumus biomasas transportam biomasas izmantošanas apjomu paaugstināšanai. Neatkarīgi no biomasas izcelsmes (lauksaimniecība vai mežsaimniecība), šai nozarei raksturīgā problēma ir salīdzinoši zema blīvuma (liela tilpuma) materiālu pārvadāšana lielos attālumos.

Konferences laikā LVMI Silava zinātnieki guva ieskatu jaunāko enerģētiskās koksnes ražošanas tehnoloģiju un loģistikas risinājumu attīstībā. Prezentējot LVMI Silava kā potenciālo sadarbības partneri starptautiskos pētījumu projektos, tika prezentēts stenda referāts, ieskicējot institūta kompetences jomas un sniedzot ieskatu aktuālo pētījumu tēmās.

Publicēta 2015.05.27. 12:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.