LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Ievēlēta LVMI Silava Zinātniskā padome

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” (LVMI Silava) zinātnieku kopsapulce 12.06.2009 uz turpmākajiem 3 gadiem ievēlēja LVMI Silava Zinātnisko padomi. Lielāko balsu skaitu, kas nepieciešams ievēlēšanai Zinātniskajā padomē, saņēma zinātnieki Tālis Gaitnieks, Imants Baumanis, Agnis Šmits, Pēteris Zālītis, Dainis Edgars Ruņģis, Māris Daugavietis un Jānis Ozoliņš.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, Zinātniskās padomes kompetencē ir zinātniskā institūta darbības galveno virzienu noteikšana, personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos, institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības apstiprināšana. LVMI Silava papildus šim uzskaitījumam Zinātniskā padome ir koleģiāls lēmējs faktiski visos jautājumos, kas saistīti ar LVMI Silava stratēģisko attīstību, administratīvo budžetu, pētījumu metodiskajiem aspektiem un zinātniskās darbības kvalitatīvo izvērtējumu.

Zinātnisko padomi ievēl zinātnisko institūtu zinātnieku kopsapulce, kuru veido darbinieki ar doktora zinātnisko grādu. LVMI Silava strādā 22 zinātņu doktori.

Pirmajā jaunievēlētās Zinātniskās padome sēdē par Zinātniskās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts mežzinātņu doktors Talis Gaitnieks, par Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieku – bioloģijas doktors Agnis Šmits.

Publicēta 2009.06.15. 10:51:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.