LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Dalība 25. NJF kongresā Nordic View to Sustainable Rural Development

No 16.-18. jūnijam Latvijas Universitātē Rīgā notiek 25. Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) kongress „Nordic View to Sustainable Rural Development”. Kongresu organizē NJF Latvijas asociācija sadarbībā ar NJF valdi un zinātnisko komisiju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti un Latvijas Republikas Zemkopības ministriju.

Kongresa mērķis ir veidot diskusiju platformu jaunāko pētījumu rezultātu un metožu atspoguļošanai dažādos bioekonomikas, lauksaimniecības un reģionālās attīstības sektoros. Kongresa tēmas ietver plašu jautājumu loku augkopībā, mežkopībā, dzīvnieku labturībā, lauku saimniecību vadībā un uzņēmējdarbībā, ilgtspējīgā zemes izmantošanā, kā arī lauksaimniecības politikā, izglītībā un daudzās citās jomās.

Šodien, 17. jūnijā konferences Mežkopības sektorā, referātus lasīja vairāki LVMI Silava zinātnieki:

  • Mudrīte Daugaviete, Andis Bārdulis, Uldis Daugavietis, Dagnija Lazdiņa, Arta Bārdule: Potential of producing wood biomass in short- rotation grey alder (Alnus Icana Moench) plantations on agricultural lands;
  • Mārtiņš Zeps, Mārtiņš Puriņš, Jānis Jansons, Jānis Smilga, Āris Jansons: Factors affecting height growth of hybrid aspen in Latvia;
  • Kaspars Polmanis, Una Neimane, Imants Baumanis, Dārta Kļaviņa, Tālis Gaitnieks, Āris Jansons: Needle cast damages in young scots pine stands;
  • Endijs Bāders, Kārlis Taukačs, Baiba Džeriņa, Āris Jansons: Characteristics of un- managed Norway spruce stands in windthrow area in Slitere National park, Latvia;
  • Indulis Brauners (AS „Latvijas valsts meži”), Kristīne Kenigsvalde, Kari Korhonen (METLA), Rimvydas Vasaitis (Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte), Tālis Gaitnieks: Efficiency of biological control agent rotstop in controlling Heterobasidion infection in spruce and pine stumps in Latvia;
  • Tālis Gaitnieks, Kristaps Gruduls (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Rimvydas Vasaitis (Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte): Heterobasidion annosum s.l. in Picea Abies understory: incidence and impact on radial growth of trees.

Plašāka informācija par Kongresu Kongresa mājas lapā šeit.

Publicēta 2015.06.17. 13:18:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.