LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Pētījums par Magtoksīna efektivitāti zem apaļo kokmateriālu mizas esošu kaitēkļu ierobežošanā

 

Šī gada vasarā LVMI Silava sadarbībā ar Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centru veic Meža attīstības fonda finansētu pētījumu "Insekticīda Magtoksīns efektivitātes pārbaude zem apaļo kokmateriālu mizas esošu kaitēkļu ierobežošanā". Latvija uz Ķīnu eksportē zāģbaļķus un bērza finierklučus – nemizotus un termiski neapstrādātus kokmateriālus. Lai Ķīnā neievestu potenciāli bīstamus jaunus organismus, kokmateriāli konteineros tiek pakļauti fumigācijai ar insekticīdu Magtoksīns. Šādai apstrādei jānodrošina 100% efektivitāte.

Pētījuma īstenošanai LVMI Silava izmanto laboratorijas kompleksu ar klimata regulēšanas iespējām. Ņemot vērā, ka Magtoksīns ir 1. kategorijas augu aizsardzības līdzeklis, eksperimentam nepieciešamas telpas ar paaugstinātām drošības iespējām, vienlaicīgi nodrošinot konstantu klimatu.

Pētījumam izmantoti egles baļķi, kuros, izmantojot agregācijas feromonus, tika pievilinātas egļu astoņzobu mizgrauža vaboles. Fumigācijas laikā šajos baļķos lielā skaitā bija atrodamas 3 vaboļu sugas dažādās attīstības stadijās – egļu astoņzobu mizgrauzis, kas ir relatīvi liela vabole, egļu sešzobu mizgrauzis – daudz mazāka vabole, kā arī skujkoku violetais lūksngrauzis, kas ir vēl mazāks. Mazākā skaitā konstatēti arī citi organismi – koksngraužu, citu vaboļu un divspārņu kāpuri, kā arī citi organismi. Pētījumā pēc 7, 14 un 28 dienām salīdzināta zem egles mizas dzīvojošo kukaiņu mirstība ar Magtoksīnu apstrādātos baļķos, kā arī kontroles (ar insekticīdu neapstrādātos) baļķos, kuri turēti identiskos apstākļos.

Pirmie rezultāti liecina, ka rekomendētā insekticīda deva nodrošina pilnīgu zem mizas esošo organismu mirstību visās attīstības stadijās 16°C temperatūrā apstākļos, kad koku stumbri nav blīvi sakrauti. Pētījums vēl turpinās, un plānota vēl viena uzskaite. Pilnvērtīgai kokmateriālu aizsardzības efektivitātes izvērtēšanai nepieciešami papildus pētījumi apstākļos, kas maksimāli pietuvināti apstākļiem baļķu pārvešanas laikā, t.i., blīvi piekrautos konteineros, kas nav pilnībā hermētiski noslēgti.

Papildus informācija:
LVMI Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits
tālr. 26543584

Publicēta 2015.07.27. 9:48:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.