LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Zelta čiekurs – LVMI Silava vadošajam pētniekam Dainim Edgaram Ruņģim

Vakar, 2. martā, notika ikgadējā, nu jau trīspadsmitā, Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas ceremonija, kurā tika godināti izcilākie meža nozares darbinieki.

Gada balvu nominācijā "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā" saņēma LVMI Silava Ģenētisko resursu centra vadošais pētnieks Dr.biol. Dainis Edgars Ruņģis, kura vadībā realizēti pētījumi, kas devuši ieguldījumu meža nozares attīstībā un veido ievērojamu kopējo molekulārās ģenētikas zināšanu ietekmi uz zinātniskās domas attīstību:

  1. Pētījums "Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) molekulārās rezistences mehānismu izpēte", ar kuru ir radīta bāze turpmākiem priedes molekulāri ģenētiskiem fundamentāliem pētījumiem. Sadarbojoties ar Norvēģijas Ainavu un mežzinātnes institūtā apgūta nākamās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijas platforma. Atīstīta bioinformātisku rezultātu analīze,kas līdz šim Latvijas mežzinātnē nav lietota. Izpētīts parastās priedes rezistences gēnu kopiju skaits un to saistība ar gēnu ekspresiju pēc inficēšanas ar patogēnu un. retrotranspozonu aktivizēšanās dažādos stresa apstākļos. Konstruēts dažādu kailsēkļu sugu filoģenētiskais koks, izmantojot dažādu retrotranspozonu ģimeņu izplatību kailsēkļos. Pētīts inducētās rezistences mehānisms parastās priedes sējeņos um mikroRNS loma gēnu regulācijā. Šādi pētījumi parastās priedes genomā tiek veikti pirmo reizi pasaulē. Apgūtā tehnoloģiskā platforma un bioinformatiskās analīzes metodes paver ļoti plašas iespējas dažādu Latvijas meža koku ģenētiskajai izpētei: dod iespēju izpētīt meža koku sugu molekulāros mehānismus, pielāgojoties mainīgiem vides apstākļiem, kuri izraisa paaugstinātu stresu indivīdos un populācijās. Šī analīze dos iespēju atlasīt indivīdus ar augstāku adaptācijas spēju mainīgiem vides apstākļiem.
  2. Pētījuma "Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide" apakšpētījumu "Populāciju radniecības struktūras analīzes", kurā pirmo reizi Latvijā ar molekulāriem marķieriem tika analizēti meža dzīvnieku vilku, lūšu un briežu sugu Latvijas populāciju izmēri, to ģimeņu struktūra. Līdz šim šādā analīze pēc LVMI Silava pasūtījuma tika veikta ārpus Latvijas. Izstrādātās molekulāri ģenētiskās analīzes metodes ļauj veikt arī turpmāk šo sugu, kā arī citu monitoringu Latvijā.
  3. Pētījuma "Veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas tehnoloģijas izstrāde", kurā ar DNS molekulārajiem marķieriem izstrādāta jauna ātraudzīgo kārklu klonu identifikācijas metodika to komercaizsardzībai. Padziļināti veikta baltā vītola (Salix alba L.) populāciju ģenētiskā analīze un apstiprināts uzskats, ka šī suga Latvijā ir autohtonās floras elements. Pirmo reizi identificētas kārklu hibrīdu audzes (S. alba x S. fragilis).

Sveicam kolēģi ar apbalvojuma saņemšanu!

Video sižets par balvas pasniegšanas ceremoniju šeit.

TV 25. marta raidījums "Es savai zemītei", veltīts balvas "Zelta čiekurs" pasniegšanas ceremonijai šeit.

Publicēta 2017.03.03. 11:18:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.