LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Sadarbības zinātniskajā izpētē ar a/s LVM aktuālo pētījumu rezultāti

      

AS "Latvijas valsts meži" un LVMI Silava 2011. gada 11. oktobrī noslēgtā memoranda "Par sadarbību zinātniskajā izpētē" ietvaros, LVMI Silava tiek realizēti virkne ilgtermiņa pētījumu. LVMI Silava mājaslapas aktuālo pētījumu vietnēs var iepazīties ar informāciju par šiem pētījumiem un iepriekšējā, 2016. gada, perioda pētījumu zinātniskajām atskaitēm.

Aktuālo pētījumu saraksts:

 1. Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei
 2. Augšanas gaitas modeļu pilnveidošana
 3. Meža apsaimniekošanas risku izmaiņu prognozes un to mazināšana
 4. Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam
 5. Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem
 6. Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs
 7. Meža atjaunošana, ieaudzēšana un kopšana
 8. Bērza jaunaudžu un stādmateriāla audzēšanas problemātika
 9. Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai
 10. Platlapju mežaudžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā
 11. Meža darbu mehanizācijas un meža biokurināmā pētījumu programma
 12. Sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte
 13. Priežu audžu tīkllapsenes monitorings un rekomendācijas tās radīto bojājumu ierobežošanai
 14. Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides faktoru izpēte

Publicēta 2017.03.24. 12:42:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.