LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

ERASMUS+ EFO projekta aktualitātes: apmācības Somijā

Laikā no 2017. gada 13.–17. martam LVMI Silava darbinieki – Informācijas centra vadītāja Ilva Konstantinova, vadošie pētnieki Kaspars Liepiņš, Agnis Šmits un zinātniskā asistente Inga Zariņa piedalījās ERASMUS+ projekta "Network for Educated European Forest Owners" (EFO) aktivitātes Nr.C4 "Short term joint staff training event" – Projektā iesaistīto sadarbības partneru institūciju pārstāvju īstermiņa apmācības aktivitātē, kas notika Somijā. Šis bija ceturtā no četrām šāda veida apmācībām Projekta darbiniekiem (pirmā notika 2015. gada novembrī, Latvijā; otrā – 2016. gada aprīlī, Igaunijā; trešā – 2016. gada septembrī Slovēnijā).

Īstermiņa apmācības Projekta sadarbības partneriem tika organizētas, lai to dalībnieki iepazītos ar Somijas mežu sektora darbību. Apmācības Somijā organizēja projekta sadarbības partneris – Tehnisko zinātņu universitāte JAMK (Jiveskila, Somija). Apmācību saturs (hronoloģiski):

 • Iepazīšanās ar vispārīgo situāciju Somijas meža nozarē; ziņojumus prezentēja Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas Dabas resursu departamenta, Tapio grupas, Metsahallitus (somu valsts uzņēmums, kas apsaimnieko valsts mežus), Somijas meža centra un Meža īpašnieku asociācijas pārstāvji; prezentācijās īpašs uzsvars tika likts uz informāciju par Projekta mērķa grupu – privāto meža īpašniekiem, to raksturojumu, darbības formā, aktualitātēm, kā arī problēmām un to risinājumiem Somijā;
 • Helsinku Universitātes meža mācību un studiju lauka bāzes – Hyytiala Forestry Field Station – apmeklējums: iepazīšanās ar mācību bāzi, tās vēsturi un pašreizējo darbību, kās arī vienas no Somijas četrām – SMEAR II stacijas – apmeklējums. Piemērs, kā tiek realizēti dažādu klimatisko faktoru mērījumi, ģeoķīmisko vielu aprites mērījumi dabā, gāzu un mikrodaļiņu nozīme mitruma kondensēšanās procesos boreālajos mežos, augsnes analīzes (ūdens, ogleklis un barības vielas), vides un koku struktūras mērījumi gāzu apmaiņas, ūdens pārvietošanās un koku augšanas procesā;
 • Vapo granulu ražotnes Vilppulā apmeklējums – iepazīšanās ar granulu ražotni, tās ražošanas un kvalitātes kontroles procesiem, kā arī uzglabāšanas noliktavām;
 • Metsä Wood (Metsä grupa) Vilppula kokzāģētavas apmeklējums (ražošanas gada apjoms ap 460 000 m3) un Metsä pārstāvja Markku Paananen prezentācija par Metsä darbību, t.sk. sadarbību ar Somijas privātajiem mežu īpašniekiem – Metsä meža īpašnieku kooperatīva darbība (116 tūks. privāto meža īpašnieku), koksnes iegādes ķēdēs, mežsaimniecības pakalpojumi;
 • tikšanās ar Rahkola enerģijas kooperatīva (3 biedri) īpašniekiem – kooperatīva izveide un darbība, diskusija; interesants vietējās nozīmes biznesa aktivitātes piemērs Somijā – siltuma ražošana un piegāde nelielai ēku grupai;
 • JAMK universitātes Tarvaala Bioekonomijas mācību centra (JAMK Bioeconomy campus) apmeklējums: iepazīšanās ar mācību centru; dalība JAMK agronomijas studentu darba grupās – iepazīšanās ar universitātes apmācības un pedagoģijas metodēm;
 • mežsaimniecības prakses piemērs – mežizstrādes process neliela apjoma izlases cirtē; POKE mežizstrādes tehnikas prezentācija;
 • iepazīšanās ar Somijas meža tūrisma piemēru POKE gidu vadībā – kā interesentiem tiek organizētas aktivitātes mežā un brīvā dabā, aktivitāšu daudzpusības piemērs;
 • Keski-Suomi meža apsaimniekotāju asociācijas (11 500 biedri) menedžeriem un asociācijas biedru – meža īpašnieku Toni Haapakoski Länsi-Kalmari meža materiālu krautuvē (mazapjoma meža īpašuma piemērs, sadarbība ar asociāciju; diskusija par meža audzēšanas mērķiem un praktisko pieredzi); asociācijas darbība reģionā un Somijā – sniegtie pakalpojumi, nākotnes perspektīvas;
 • Puulaaksons energia, pašvaldībai un privātuzņēmumam piederošas koģenerācijas stacijas apmeklējums – izejmateriāla enerģijas ražošanai iegāde, ražošanas process (jauda 20 MW), enerģijas tirgus klienti;
 • iepazīšanās ar Metsä grupas biorafinērijas produktu rūpnīcu (celtniecības procesā; tiks atvērta ražošanas procesam 2017. gada rudenī); plānotie ražošanas apjomi – 1,3 milj. tonnas celulozes.

Noslēgumā notika Projekta menedžmenta grupas – Projekta sadarbības partneru – starpvalstu darba sanāksme Projekta aktivitātes "Transnational Project meeting" ietvaros. Tās laikā Projekta dalībnieki iepazīstināja sadarbības partnerus ar darbības progresu dažādu Projekta aktivitāšu realizācijai. LVMI Silava pārstāvji ir iesaistīti projekta aktivitātes "Manual for forest owners about basic forest management" (rokasgrāmata meža īpašniekiem) sagatavošanā. Sanāksmes laikā tās dalībnieki iepazinās ar visu iesaistīto partneru darbības progresu šīs aktivitātes realizācijā, iegūta papildus pieredze un iepazināmies ar papildus aspektiem informācijas meža īpašniekiem gatavošanā. Notika turpmāko Projekta aktivitāšu plānošana – semināri meža īpašniekiem partnervalstīs (konference Latvijas privāto meža īpašniekiem notiks 2017. gada jūnija otrajā nedēļā.

Par dalību pieredzes apmaiņas-mācību braucienā Slovēnijā, apmācību dalībnieki kā apliecinājumu mācībām saņēma sertifikātus par dalību, kā arī Europass Mobilitātes apliecinājuma dokumentus.

Publicēta 2017.03.21. 15:13:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.