LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība 9th International Conference on Biodiversity Research

No š.g. 26.–28. aprīlim Daugavpilī norisinājās starptautiskā konference 9th International Conference on Biodiversity Research (ICBR) 2017 (konferences mājas lapa šeit). Konference notiek katru otro gadu un aptver dažādas ar bioloģisko daudzveidību saistītas tēmas. Konferences ietvaros tika sniegti 38 mutiskie ziņojumi un 99 stenda referāti.

LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības virziena mežkopības tehniķis Edgars Jūrmalis uzstājās ar referātu Forest ecosystem service assessment and mapping in model areas un Medniecības un faunas menedžmenta pētniecības virziena vadošais pētnieks Dr.biol. Jānis Ozoliņš ar referātu Recovered suitability of deer habitat in hemiboreal woodland 23 years after vast forest fire in Slītere National park, Latvia.

Konferences ietvaros tika prezentēti šādi LVMI Silava (t.sk. kopā ar sadarbības partneriem sagatavotie) stenda referāti:

  1. Blate Katrīna, Celma Santa, Dūmiņš Kārlis, Neimane Santa, Štāls Toms, Štikāne Kristīne, Lazdiņa Dagnija Effect of soil preparation method on occurrence and growth of naturally occurring pinus sylvestris seedlings three years after planted stand establishment
  2. Jansons Āris, Robalte Linda, Čakšs Roberts, Matisons Roberts Long-term effect of whole tree biomass harvesting on vegetation in a dry Scots pine stand
  3. Krēsliņa Vita, Lazdiņa Dagnija, Bebre Ieva, Stikāne Kristīne, Brumelis Guntis (LU Bioloģijas fakultāte) Development of vascular plant communities depending on tree species and forecrop in the third to sixth year in an experimental tree plantation on arable land
  4. Laiviņš Māris, Glazkova Elena (Krievijas Zinātņu akadēmijas Komarovas Botānikas institūts), Čekstere Gunta (LU Bioloģijas institūts) Vegetation development in the cormorant colony on the curonian spit
  5. Laiviņš Māris, Šnepsts Guntars, Čekstere Gunta (LU Bioloģijas institūts) Regeneration of Acer ssp. seedlings and young trees in urban pine forests in Latvia
  6. Pušpure Ilze, Laiviņš Māris, Matisons Roberts Natural regeneration of Ulmus glabra and Ulmus leavis in young stands in Latvia

Ziņojumi publicēti konferences rakstu krājumā (links uz krājuma lejpupielādi šeit).

Publicēta 2017.05.09. 14:38:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.