LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

COST akcija EUROCOPPICE: sagatavoti jauni informatīvie materiāli

COST akcijas FP1301 "Innovative management and multifunctional utilisation of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector" EUROCOPPICE darba grupā “Definīcijas, vēsture un tipoloģija” iesaistītie zinātnieki, t.sk. pārstāvji no LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena – vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa, zinātniskais asistents Kristaps Makovkis un Santa Celma –, sagatavojuši informatīvos materiālus par atvasāju mežiem Eiropā:

  • EUROCOPPICE skaidrojošā vārdnīca par atvasājiem un ar tiem saistītajiem terminiem un definīcijām The EuroCoppice Glossary: Terms & Definitions related to Coppice; pieejama šeit;
  • informatīvais materiāls par atvasāju mežiem un to iedalījumu pēc atjaunošanās veida un apsaimniekošanas metodēm Coppice in Brief; pieejams šeit.

Publicēta 2017.06.09. 12:12:45

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.