LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jaunākajā zinātnisko rakstu krājumā "Baltic Forestry"

Jaunākajā zinātnisko rakstu krājuma "Baltic Forestry" izdevumā – Vol. 23(2) – publicēti 15 zinātniski raksti par aktuāliem mežzinātnes un ar to saistīto zinātņu pētījumiem, divus no tiem sagatavojuši LVMI Silava zinātnieki:

  • Arvīds Priedītis, Samantha Jane Howlett, Jānis Baumanis, Guna Bagrade, Gundega Done, Āris Jansons, Una Neimane, Aivars Ornicāns, Alda Stepanova, Agnis Šmits, Agrita Žunna un Jānis Ozoliņš "Quantification of deer browsing in summer and its importance for game management in Latvia";
  • Leonīds Zdors, Guntars Šņepsts un Jānis Donis "Stem volume increment after group shelterwood cutting in Scots pine stands in Myrtillosa forest type".

Žurnālu jau 22 gadus izdod Baltijas valstu meža pētniecības un ar pētniecību saistītās institūcijas, pašlaik kopskaitā 6: Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātniskā centra Mežsaimniecības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, Aleksandras Stulginskis universitāte (Lietuva), Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Lietuvas Zinātņu akadēmija.

"Baltic Forestry" ir starptautiska redkolēģija, pieci no redkolēģijas biedriem ir LVMI Silava zinātnieki – Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Zane Lībiete un Dr.biol. Agnis Šmits (viens no žurnāla galvenā redaktora vietniekiem).

Rakstu krājums ir indeksēts visās lielākajās zinātnisko izdevumu datubāzēs (CAB Abstracts, SCOPUS u.c.), kā arī tam ir piešķirts Science Citation Index Expanded.

Žurnāla mājas lapa ar informāciju rakstu autoriem un interesentiem šeit.

Publicēta 2017.06.19. 10:11:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.