LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Izstrādāti virszemes un pazemes biomasas aprēķina vienādojumi 4 koku sugām

LVMI Silava izstrādājusi un publicējusi virszemes un pazemes biomasas aprēķina vienādojumus četrām Latvijā saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām – priedei, eglei, bērzam un apsei.

Pieaugot koksnes izmantošanas apjomiem enerģētikā, par nepieciešamību kļuvusi ne tikai stumbru koksnes, bet arī ciršanas atlieku un celmu koksnes apjomu novērtēšana. Šim nolūkam izmantojami biomasas vienādojumi, kuri, kā argumentus izmantojot koku caurmēru un augstumu, ļauj aprēķināt biomasas apjomu katrai frakcijai – stumbriem, zariem, saknēm. Biomasas aprēķina vienādojumi ir pielietojumi arī oglekļa bilances novērtēšanai Latvijas mežos, kas nepieciešams nacionālā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu ziņojuma sagatavošanai.

Līdzšinējie pētījumi Latvijā par koksnes biomasas novērtēšanas metodēm veikti fragmentāri – atsevišķu koku sugu un biomasas frakciju līmenī, turpretī LVMI Silava izstrādātie vienādojumi ir vienīgie, kuru izveide balstīta uz sistemātiski ievāktiem liela apjoma datiem un metodiku, kuru akceptējuši starptautiski atzīti eksperti. Ņemot vērā lielo izmantoto datu apjomu – tajā skaitā detalizētos sīko sakņu frakciju mērījumus, Latvijā izveidotie vienādojumi šobrīd uzskatāmi par ļoti nozīmīgiem arī starptautiskā mērogā.

Vienādojumi izstrādāti Meža nozares kompetences centra pētījuma "Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai” ietvaros un publicēti vienā no tradīcijām bagātākajiem Ziemeļvalstu mežzinātnes izdevumiem Scandinavian Journal of Forest Research. Publikācija lejupielādei (ierobežotā skaitā) pieejama: saite1, saite2.

Publicēta 2017.06.29. 9:23:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.