LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība COST FP1301 Eurocoppice aktivitātēs

No 2017. gada 18.–22. jūnijam LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētniecības virziena vadošā pētniece, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un zinātniskais asistents, Mg.oec. Kristaps Makovskis piedalījās COST FP1301 darba grupas sanāksmē un konferencē Coppice Forests in Europe: a traditional natural resource with great potential, kas norisinājās Limoges (Francija).

COST FP1301 darba grupas sanāksmē prezentēja ziņojumus par paveikto un plānotas tālākās aktivitātes saistībā ar atvasāju terminoloģijas vārdnīcas izveidi. Terminoloģijas vārdnīcu The EuroCoppice Glossary: Terms & Definitions related to coppice angļu valodā bez maksas būs iespējams apskatīt un lejupielādēt vietnē http://www.eurocoppice.uni-freiburg.de/intern/pdf/deliverables/glossary. Vārdnīca būs pieejama arī vairākās COST akcijas dalībvalstu nacionālajās valodās, tādēļ šobrīd norit darbs pie vārdnīcas terminu un skaidrojumu tulkošanas un sūtīšanas tālākai apstrādei daudzvalodu vārdnīcas izveidošanai. Iecerēts, ka līdz septembrim daudzvalodu atvasāju terminoloģijas vārdnīca tiks publicēta COST Eurocoppice mājaslapā šeit, kur tā būs pieejama apskatei un tālākai izmantošanai.

Konferences Coppice Forests in Europe: a traditional natural resource with great potential mērķis – apvienot atvasāju apsaimniekošanas speciālistus un praktiķus no dažādām pasaules valstīm, lai risinātu atvasāju apsaimniekošanas un to produktu izmantošanas jautājumus. Konference norisinājās trīs sesijās:

1. atvasāju pļaušana un stādījumu apsaimniekošana: dažādu tehnikas vienību ražības rādītāji dažādās Eiropas valstīs atkarībā no atvasāju apsaimniekošanas modeļiem;

2. atvasāju produkti: atvasāju ekonomika un pieejamiem produkti dažādos atvasāju vecumos, tajā skaitā produkti no eikaliptu, ozolu, ošu un robīnijas plantācijām, koksnes granulu no atvasājiem mehāniskā izturība un mitruma uzsūkšanas rādītāji, atvasāju stumbru stāvoklis pēc vairākām rotācijā; sesijas ietvaros tika nolasīti referāti:

  • Kristaps Makovskis, Dagnija Lazdiņa, Aleksandrs Aršaņica, Valentīns Solodovniks Small scale pellet production from poplar (Populus sp) and aspen (Populus tremula L) timber: case study;
  • Dagnija Lazdiņa, Kristaps Makovskis, Toms Sarkanābols Various strategy of management and clonal selection effect on short rotation coppice, willow biomass and manual harvesting productivity (stenda referāts);
  • Toms Sarkanābols, Dagnija Lazdiņa, Sarmīte Rancāne The influence of design and management technology on hybrid aspen agroforestry system productivity (stenda referāts).

3. atvasāju izmantošanas vides aspekti: oglekļa un siltumnīcas gāzu aprite atvasājos pie dažādiem apsaimniekošanas modeļiem, ekosistēmas pakalpojumu kartēšana, kā arī konferences noslēgumā notika paneļdiskusija par atvasāju apsaimniekošanu nākotnē, savukārt konferences praktiskajā sesijā tika apskatīta atvasāju koksnes izmantošana Limousin reģionā.

Publicēta 2017.06.26. 10:20:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.