LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība COST akcijas FP1305 konferencē un CAR ES darba sanāksmē

LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētniecības virziena vadošā pētniece Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, zinātniskā asistente Mg.chem. Arta Bārdule un vides inženiere Katrīna Blate, kā arī Meža ekoloģijas un mežkopības pētniecības virziena vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete un Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētniecības virziena zinātniskā asistente Mg.silv. Laura Ķēniņa un mežkopības tehniķis Roberts Čakšs piedalījās COST akcijas FP1305 konferencē 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants un CAR ES darba sanāksmē Understanding Forest Management for Enhanced Environmental Services: Soil carbon dynamics and functional biodiversity, kas notika Tartu (Igaunija) no šī gada 26.–30.jūnijam.

7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants ir starptautiska konference, kas notiek reizi trīs gados dažādās pasaules valstīs. Šajā, 7. konferencē LVMI Silava zinātnieki prezentēja stenda referātus:

  • Katrīna Blate: D. Lazdiņa, E. Bāders, K. Blate un S. Celma Norway Spruce and Scots Pine containerised seedling root development in organic and peat soil relation with soil preparation method;
  • Laura Ķēniņa: Ā. Jansons, A. Bārdulis A., L. Ķēniņa, J. Donis un B. Džeriņa Coarse root biomass of young Scots pine stands in the forest types on dry mineral soils in Latvia;
  • Roberts Čakšs: Ā. Jansons, L. Robalte, R. Čakšs, R. Matisons un Z. Lībiete Long term effect of whole tree biomass harvesting on ground vegetation in Scots pine stands in Latvia.

Savukārt CAR ES darba sanāksmes Understanding Forest Management for Enhanced Environmental Services: Soil carbon dynamics and functional biodiversity ietvaros Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Norvēģijas pētnieki iepazīstināja kolēģus ar jaunākajiem pētniecības rezultātiem un aktuālajām pētījumu jomām, t.sk. Dagnija Lazdiņa lasīja referātu 2–3 year old pine and spruce root system development at peat forests depending of soil preparation method (prezentācija šeit).

Plašāka informācija par sanāksmi un prezentācijas šeit.

Publicēta 2017.07.04. 13:40:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.