LVMI Silava - vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Meža selekcijas pētniecības virziena zinātniskā asistenta Mārtiņa Zepa promocijas darba aizstāvēšana

21.08.2017.

2017. gada 28. augustā plkst. 9:00 LVMI Silava bibliotēkas zālē notiks Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozaru promocijas padomes atklātā sēde – LVMI Silava meža selekcijas pētniecības virziena zinātniskā asistenta, Mg.silv. Mārtiņa Zepa LVMI Silava izstrādātā promocijas darba "Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā" aizstāvēšana. Promocijas darba zinātniskais vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Ar promocijas darbu var iepazīties šeit; kopsavilkums šeit.


29.08.2017.

2017. gada 28. augustā Mārtiņš Zeps sekmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu „Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā” un ieguva mežzinātņu doktora grādu.
Sveicam kolēģi un viņa promocijas darba zinātnisko vadītāju Āri Jansonu!

Publicēta 2017.08.29. 13:08:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.