LVMI Silava - vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jauna COST akcija par ilggadīgiem kokaugu stādījumiem

Šī gada 28.–29. augustā LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena vadošā pētniece Dr.silv. Dagnija Lazdiņa piedalījās jaunas COST iniciatīvas Īscirtmeta atvasāji ilgtspējīgiem bioproduktiem un citiem pakalpojumiem (SRCpro) pieteikuma sagatavošanas sapulcē, kas notika Billundā (Dānija).

Sapulces laikā tika precizēts akcijas nosaukums, to nomainot no Īscirtmeta atvasāji ilgtspējīgiem bioproduktiem un citiem pakalpojumiem uz Ilggadīgie kokaugu stādījumi ilgtspējīgai lauku attīstībai un klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī definēts akcijas mērķis un uzdevumi.

SRWC pro3 akcijas mērķis ir apvienot, analizēt un organizēt iegūtās zināšanas, praksi un problēmas nacionālā un starptautiskā līmenī, lai veicinātu SRWC kā siltumnīcefekta gāzu apsaimniekotāju un bioekonomikas izejvielu ražotāju, vienlaikus atbalstot lauku apvidu ekonomisko un sociālo attīstību.

Akcijas izvirzītie uzdevumi ir:

  • veidot mūsdienīgu nacionālo un starptautisko zināšanu un prakses apriti;
  • analizēt un definēt iegūtās zināšanas atbilstoši tam, lai būtu iespējams veiksmīgi ieviest SRWC Eiropā;
  • sniegt konsultācijas pētniecības, politiskās iniciatīvas un informācijas aprites jomā.

Publicēta 2017.09.11. 12:39:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.