LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Interreg Baltic Sea Region projekta WAMBAF konferencē

LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete un Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena zinātniskā asistente Mg.chem. Arta Bārdule piedalījās Interreg Baltic Sea Region projekta Water Management in Baltic Forests (WAMBAF) vidusposma konferencē, kas notika no 26.–27. septembrim Varšavā, Polijā.

Konferences pirmā diena tika veltīta referātu lasījumiem par šādiem tematiem:

 1. Piekrastes joslu dizains:
  - vadlīnijas – sinerģija un kompromisi;
  - izaicinājumi Baltijas jūras reģiona piekrastes joslās;
  - rīki piekrastes joslu apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanai;
  - uz LIDAR datiem balstīts atbalsta rīks lēmumu pieņemšanai;
  - WAMBAF filma (tās uzņemšana Latvijā paredzēta oktobra 1. nedēļā).
 2. Meliorāciju sistēmu apsaimniekošana:
  - vadlīnijas – sinerģija un kompromisi;
  - LIDAR datu izmantošana;
  - viedtālruņu izmantošana meliorācijas sistēmas uzturēšanai.

Konferences otrajā dienā notika darbs grupās, lai diskutēti par aktuālajiem jautājumiem, savukārt noslēgumā tika organizēts brauciens uz Bjalovežas Nacionālo parku, kur tika diskutēts par hidroloģiskajiem cikliem, ūdens kvalitāti un ekoloģiju un kā mežsaimnieciskā darbība ietekmē ūdens sistēmas.

Par konferenci vairāk šeit.

Publicēta 2017.10.02. 12:12:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.