LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība IUFRO Sēklu plantāciju konferencē

Balstā, Zviedrijā no 2017. gada 4. līdz 6. septembrim norisinājās IUFRO Sēklu plantāciju konference (IUFRO Seed orchard conference), kurā piedalījās LVMI Silava Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena pētnieks Mg.silv. Arnis Gailis, zinātniskie asistenti Mg.silv. Inga Zariņa un Mg.silv. Pauls Zeltiņš.

Konferences mērķis bija jaunāko zinātnisko atziņu apmaiņa saistībā ar sēklu plantācijām un to nozīmi mežsaimniecībā – sēklu plantāciju saistība ar ilgtermiņa meža selekcijas programmām, plantāciju plānošana un apsaimniekošana, meža pataloģija saistībā ar sēklu ražošanu, sēklu pārbaudes un uzglabāšana, sēklu fizioloģija, meža ekonomika, kā arī ģenētika.

Konferences prezentācijas tika organizētas sešās sesijās:

  • apsaimniekošana ražības veicināšanai;
  • kaitēkļi un patogēni;
  • čiekuru un sēklu veselība un attīstība;
  • ģenētiskā daudzveidība un ražība;
  • ietekme uz mežsaimniecību un sabiedrību;
  • plānošana un stratēģija.

Sesijā "Ietekme uz mežsaimniecību un sabiedrību" LVMI Silava zinātniskais asistents Pauls Zeltiņš lasīja ziņojumu Whole-rotation gain from use of improved Norway spruce: case study in Latvia – par LVMI Silava pētījumā "Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei" veiktajiem aprēķiniem un prognozēm par potenciālo ieguvumu galvenajā cirtē parastajai eglei, meža atjaunošanā izmantojot sēklu plantācijās iegūtu, atlasītu reproduktīvo materiālu.

Konferencē notika izbraukuma sesijas uz parastās egles, parastās priedes un klinškalnu priedes sēklu plantācijām, kurās diskutēja par sēklu plantāciju apsaimniekošanas praktiskajiem jautājumiem – ierīkošanu, vainagu veidošanu, sēklu ražu stimulēšanas iespējām, efektīvākajām metodēm kaitēkļu apkarošanā un tml.

Publicēta 2017.09.19. 9:35:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.