LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība starptautiskā simpozijā The Non-Coding Genome

LVMI Silava Ģenētisko resursu centra pētniece Dr.biol. Angelika Voronova piedalījās starptautiskā simpozijā "Nekodējošais genoms" (The Non-Coding Genome), kas notika š.g. 13.–16. septembrī Eiropas Molekulārās Bioloģijas Laboratoriju mācību centrā (EMBL – The European Molecular Biology Laboratory Advanced Training Centre) Heidelbergā, Vācijā.

Simpozijā tika nolasīti vairāk nekā 40 referāti un 200 stenda referāti, kas veltīti nekodējošo ribonukleīnskābju (RNS) pētījumiem.

Konferencē Angelika Voronova uzstājās ar stenda referātu (autori Angelika Voronova un Dainis Ruņģis) Investigation of transposable element derived polymorphisms in the Scots pine (Pinus sylvestris L.) genome.

Dalība šajā konferencē notika, pateicoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta Transponējamo elementu variāciju izpēte parastās priedes (Pinus sylvestris L.) gēnu rajonos, (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/094, uzsākts 01.09.2017.) atbalstam.

Publicēta 2017.09.30. 9:41:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.