LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava – ELFLA-Latvijas lauku attīstības programmas atbalsta saņēmējs

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
IEKĀRTU UN MATERIĀLU IEGĀDE MEŽA KAITĒKĻU UN SLIMĪBU MONITORINGA VEIKŠANAI
Nr. 16-00-A00803-000002

LVMI Silava ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma "Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" līdzfinansētā projekta "Iekārtu un materiālu iegāde meža kaitēkļu un slimību monitoringa veikšanai" Nr. 16-00-A00803-000002, kas tika realizēts laika posmā no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 30. decembrim, ietvaros ir iegādājies kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtas un sakaru aprīkojumu par kopējo summu EUR 199700, t.sk.

  • bezpilota lidaparātu ar aprīkojumu;
  • GPS iekārtas ar programmatūru;
  • darba staciju ar speciālo programmatūru un datu glabāšanas serveri;
  • laboratorijas materiālus kaitēkļu un patogēnu ģenētiskai identifikācijai un analīzei;
  • laboratorijas materiālus slimību identifikācijai un analīzei;
  • stereo mikroskopu un mazu gabarītu mikroskopu;
  • 2 klimata kameras;
  • feromonus un feromonu slazdus;
  • ūdens līmeņa mērīšanas un datu ievākšanas iekārtas;
  • 8 datorkomplektus.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Publicēta 2018.01.15. 13:31:23

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.