LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Pieredzes apmaiņa: augstas caurlaidības sekvencēšanas datu analīze

No šī gada 19.–22. februārim LVMI Silava Ģenētisko resursu centra zinātniskais asistents Mg.biol. Krišs Bitenieks piedalījās Tartu Universitātes Dabas vēstures muzeja Bioloģisko mijiedarbību ekoloģijas pētījumu grupas rīkotajā seminārā, kurā kopā ar citiem ārvalstu jaunajiem pētniekiem prezentēja un apsprieda pētījumu idejas un izaicinājumus, kas šobrīd ir aktuāli LVMI Silava Ģenētisko resursu centra Molekulārās bioloģijas laboratorijā, uzsākot darbu pie jaunu pētījumu izstrādes, izmantojot modernu DNS sekvencēšanas metodiku. Semināra ietvaros notika apmācības, kuru laikā tika apgūta DNS sekvenču datu apstrāde un analīze, izmantojot jau esošus LVMI Silava Ģenētisko resursu centra pilotpētījuma datus.

Publicēta 2018.02.28. 12:04:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.