LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Mūsu kolēģe Dr. Mudrīte Daugaviete – Atzinības krusta virsniece

Š.g. 27. martā Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls nolēma piešķirt valsts apbalvojumu – 4. Šķiras Atzinības krustu – LVMI Silava vadošajai pētniecei, meža zinātniecei, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenai loceklei, inženierzinātņu doktorei Mudrītei Daugavietei.

Ar Atzinības krustu apbalvo par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā.

Mudrīte Daugaviete darbu mežzinātnes institūtā uzsāka 1985. gadā, aktīvi iesaistoties pētījumos par koku sugu adaptācijas iespējām, to augšanas gaitu un attīstību dažādās lauksaimniecības zemju augsnēs. M. Daugavietes pētījumi ir par lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanas modeļiem, meža ekosistēmas veidošanās procesiem nemeža zemēs, koku biomasas uzkrāšanos plantācijas tipa mežaudzēs un tās ķīmisko sastāvu, kokaugu vitalitāti un apūdeņošanas sistēmu lietošanas iespējām meža kokaudzētavās.

M. Daugaviete ir vairāk nekā 100 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autore. Jaunākā monogrāfija: Mudrīte Daugaviete, Baiba Bambe, Dagnija Lazdiņa, Andis Lazdiņš Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi.

Apsveicam kolēģi!


21.05.2018. Video sižets pieejams šeit.

Publicēta 2018.05.21. 15:25:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.